Σύνθεση φαίνυλο-υποκατεστημένων συμπυκνω-μένων οξαζολοκουμαρινών με τη χρήση μετάλλων ως καταλυτών και μελέτη πιθανών βιολογικών εφαρμογών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύνθεση φαίνυλο-υποκατεστημένων συμπυκνω-μένων οξαζολοκουμαρινών με τη χρήση μετάλλων ως καταλυτών και μελέτη πιθανών βιολογικών εφαρμογών

Βλάχου, Ευαγγελία-Ειρήνη Νικολάου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νανοσωματίδια χρυσού Oxazolocoumarins
Νανοσωματίδια αργύρου
Gold nanoparticles
Οξαζολοκουμαρίνες
Silver nanoparticles


Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-12-01
2017-01-26T10:38:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.