Ο Ρόλος της Σχολικής Φυσικής Αγωγής στη ∆ιδασκαλία ∆εξιοτήτων Ζωής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Ρόλος της Σχολικής Φυσικής Αγωγής στη ∆ιδασκαλία ∆εξιοτήτων Ζωής

Παπαχαρίσης, Βασίλειος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αθλήματα
Φυσική αγωγή
Δεξιότητες ζωής
Physical education
Sports
Life skills


Ελληνική γλώσσα

2006
2017-01-26T16:46:29Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό - Inquiries in Sport and Physical Education, vol.4 no.2 [2006] p.198-210
urn:ISSN:1790-3041

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.