Πρόσβαση στο Μουσείο των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων: Πολιτιστική Πολιτική, Προκλήσεις και Προτάσεις Ανάπτυξης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πρόσβαση στο Μουσείο των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων: Πολιτιστική Πολιτική, Προκλήσεις και Προτάσεις Ανάπτυξης

Abdelmohsen, Ayman Said Sayen

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cultural Policy
Πολιτιστική Πολιτική
Δυνατότητες Ανάπτυξης
Development Proposals
Αιγυπτιακό Μουσείο
Egyptian Museum


English

2016
2017-01-27T13:05:01Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-02-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μουσειολογία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)