Εφοδιαστική Αλυσίδα Κλειστού Βρόγχου: Βιβλιογραφική Ανάλυση και Μαθηματική Μοντελοποίηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕφοδιαστική Αλυσίδα Κλειστού Βρόγχου: Βιβλιογραφική Ανάλυση και Μαθηματική Μοντελοποίηση

Ταουκτσής, Ξενοφών Κωνσταντίνου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αειφόρος ανάπτυξη και οι τρείς πυλώνες της αειφορίας
Διαδικασίες ανάκτησης αξίας προϊόντος
Product recovery value processes
Closed loop supply chain network modeling
Triple bottom line and sustainability
Μοντελοποίηση δικτύου αλυσίδας κλειστού βρόγχου


Ελληνική γλώσσα

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-02-01
2017-01-27T15:23:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.