Εφοδιαστική Αλυσίδα Κλειστού Βρόγχου: Βιβλιογραφική Ανάλυση και Μαθηματική Μοντελοποίηση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εφοδιαστική Αλυσίδα Κλειστού Βρόγχου: Βιβλιογραφική Ανάλυση και Μαθηματική Μοντελοποίηση

Ταουκτσής, Ξενοφών Κωνσταντίνου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αειφόρος ανάπτυξη και οι τρείς πυλώνες της αειφορίας
Διαδικασίες ανάκτησης αξίας προϊόντος
Product recovery value processes
Closed loop supply chain network modeling
Triple bottom line and sustainability
Μοντελοποίηση δικτύου αλυσίδας κλειστού βρόγχου


Greek

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-02-01
2017-01-27T15:23:14Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)