Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή συστήματος αναγνώρισης θέσεις κινούμενου μέσου σε πραγματικό χρόνο, µε χρήση μικροελεγκτή Atmel AVR

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη, σχεδίαση και κατασκευή συστήματος αναγνώρισης θέσεις κινούμενου μέσου σε πραγματικό χρόνο, µε χρήση μικροελεγκτή Atmel AVR

Λυμπεράτος, Γεράσιμος Χρήστου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παγκόσμιο σύστημα στιγματοθέτησης
DIP Reed Relay
Μεταγλωττιστής
MOSI, MISO, SCK, RESET,
Οθόνες υγρών κρυστάλλων 16x2 χαρακτήρων
ATmega8535 microcontroller
DGPS (Differential Global Positioning System)
RF Tx (Radio Frequency Transmitter)
Τηλεματική ενός κινούμενου μέσου
Τρένο, κέντρο ελέγχου


Ελληνική γλώσσα

2016
2017-02-01T13:37:45Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-04-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.