Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: Η Συμβολή του στην Εκκλησία, στην Θεολογία, και τον Διάλογο με τον Σύγχρονο Κόσμο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑρχιεπίσκοπος Αμερικής Μιχαήλ Κωνσταντινίδης: Η Συμβολή του στην Εκκλησία, στην Θεολογία, και τον Διάλογο με τον Σύγχρονο Κόσμο

Νιάκαρος, Μακάριος Ιωάννης Στ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Αρχιεπισκοπή Αμερικής
Michael Constantinides
Μιχαήλ, 1892-1958
Ομογένεια
Archdiocese of America
Ορθόδοξη Θεολογία
fellow-Greeks
Μιχαήλ Κωνσταντινίδης
Orthodox Theology


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017
2017-02-02T08:59:13Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2020-02-03


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.