Οβίδιος, Epistulae Heroidum 12: Η Μήδεια ξαναγράφει την ιστορία της.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οβίδιος, Epistulae Heroidum 12: Η Μήδεια ξαναγράφει την ιστορία της.

Πολυτάκης, Φώτιος Ευθυμίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Επιστολές Ηρωίδων του Οβιδίου
Medea
πρόσληψη του μύθου
Epistulae Heroidum of Ovid
Reception of the Myth
Μήδεια


Greek

2017
2017-02-03T09:00:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)