Συνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNA μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυνδυαστική ανάλυση δεδομένων mRNA-seq, miRNA-seq και DNA μεθυλίωσης οδηγεί στην αναγνώριση δικτύων στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.

Μώκος, Παναγιώτης Γεωργίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

TCGA data portal
mRNA-seq, miRNA-seq and DNA methylation data
Μελέτη του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος με αναλύσεις δικτύων
Βάση δεδομένων TCGA
Δεδομένα mRNA-seq, miRNA-seq και DNA μεθυλίωσης
Study of hepatocellular carcinoma by a network analysis approach


Ελληνική γλώσσα

2016
2017-02-08T13:35:14Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-05-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.