Κανονικά ζητήματα στις επιστολές του Μ. Φωτίου. Το cursus clericorum και το κριτήριο της ευσεβείας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κανονικά ζητήματα στις επιστολές του Μ. Φωτίου. Το cursus clericorum και το κριτήριο της ευσεβείας.

Σαμουλίκος, Δημήτριος Θωμά

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cursus clericorum, κριτήριο της ευσεβείας
Saint Photios the Great
Cursus clericorum, pious criterion
Κανονικά ζητήματα, επιστολές
Μέγας Φώτιος
Canonical issues, epistles


Greek

2017
2017-02-10T12:39:30Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-06-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)