Σύνθεση νέων παραγώγων χαλκονών και διερεύνηση του βιολογικού τους ρόλου ως πιθανών αναστολέων της λιποξυγονάσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σύνθεση νέων παραγώγων χαλκονών και διερεύνηση του βιολογικού τους ρόλου ως πιθανών αναστολέων της λιποξυγονάσης

Χιώτη, Αφροδίτη Γαβριήλ

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Chalcones
Inhibitοr
Χαλκόνες
Lipoxygenase
Αναστολέας
Λιποξυγονάση


Greek

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-07-01
2017-02-14T11:49:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)