Μορφοτεκτονική μελέτη του βόρειου ρηξιγενούς περιθωρίου της λεκάνης των Σερρών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μορφοτεκτονική μελέτη του βόρειου ρηξιγενούς περιθωρίου της λεκάνης των Σερρών

Χατζοπούλου, Μαρία Αποστόλου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Morphotectonic study
Ενεργά πρανή
Active fault scarps
Μορφοτεκτονική μελέτη
Morphotectonic Indicators
Μορφοτεκτονικοί Δείκτες


Greek

2017
2017-02-14T12:21:31Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)