Οι συγκρούσεις συμφερόντων στο ελληνικό ιδιωτικό δίκιο με ιδιαίτερη έμφαση στις συγκρούσεις συμφερότνων στις σχέσεις διαφύλαξης ξένων συμφερόντων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι συγκρούσεις συμφερόντων στο ελληνικό ιδιωτικό δίκιο με ιδιαίτερη έμφαση στις συγκρούσεις συμφερότνων στις σχέσεις διαφύλαξης ξένων συμφερόντων

Νάζου, Μαριάνθη Σωτηρίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

management of foreign interests
διαχείριση ξένων συμφερόντων
Συγκρούσεις συμφερόντων
Conflikts of interest
Σύγκρουση ξένων συμφερόντων


Ελληνική γλώσσα

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-09-01
2017-02-16T09:01:45Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.