Χημική Σύνθεση Νανοσωματιδίων Αργύρου και Βελτίωση της Απόδοσης Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων με την Ενσωμάτωση Πλασμονικών Νανοδομών στο Στρώμα Διέλευσης Οπών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧημική Σύνθεση Νανοσωματιδίων Αργύρου και Βελτίωση της Απόδοσης Οργανικών Φωτοβολταϊκών Διατάξεων με την Ενσωμάτωση Πλασμονικών Νανοδομών στο Στρώμα Διέλευσης Οπών

Χατζηγεωργίου, Ευανθία Ξενοφώντα

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Localized Surface Plasmon Resonance
Silver Nanoparticles
Πλασμονικά Νανοσωματίδια
Οργανικά Φωτοβολταϊκά
Organic Solar Cells
Νανοτεχνολογία
Thin Films
Λεπτά Υμένια


Ελληνική γλώσσα

2016
2017-02-16T09:13:29Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-09-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.