Ο Ρόλος των Th17 Λεμφοκυττάρων στην Ανοσολογία του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου εκ Πλακώδους Επιθηλίου: μια Συστηματική Ανασκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Ρόλος των Th17 Λεμφοκυττάρων στην Ανοσολογία του Καρκίνου Κεφαλής και Τραχήλου εκ Πλακώδους Επιθηλίου: μια Συστηματική Ανασκόπηση

Νταϊλιάνης, Στέφανος Αχιλλέα

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ιντερλευκίνη-17
Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου εκ Πλακώδους Επιθηλίου
Th17 Lymphocytes
Th17 Λεμφοκύτταρα
Head and Neck Squamous Cell Cancer
Interleukin-17


Ελληνική γλώσσα

2016
2017-02-16T10:30:23Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-09-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.