Μελέτη της επίδρασης της ρύθμισης του pH του διαλύματος αρτικαΐνης στην αποτελεσματικότητα της τοπικής δι’ εμποτίσεως αναισθησίας του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη της επίδρασης της ρύθμισης του pH του διαλύματος αρτικαΐνης στην αποτελεσματικότητα της τοπικής δι’ εμποτίσεως αναισθησίας του πρώτου μόνιμου γομφίου της κάτω γνάθου

Μαντά, Καλλιόπη Ηλία

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

pH adjustment
Buccal infiltration
Αρτικαΐνη
Παρειακή τοπική δι’ εμποτίσεως αναισθησία
Articaine
Ρύθμιση του pH


Greek

2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-10-01
2017-02-16T12:04:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)