Πολιτισμικές και κοινωνικές όψεις της εξημέρωσης των ζώων στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠολιτισμικές και κοινωνικές όψεις της εξημέρωσης των ζώων στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία (EL)
Cultural and social aspects of animal domestication in Greek traditional society (EN)

ECONOMOU (Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ), A.

Η μελέτη των τρόπων, των αντιλήψεων και των πρακτικών με τις οποίες μια παραδοσιακή κοινωνία οικειοποιείται τα ζώα συνιστά ένα σημαντικό κεφάλαιο για την κατανόηση και ερμηνεία συγκρότησης του πολιτισμού της, καθώς η παρουσίατων ζώων διαπερνά όλες τις εκφάνσεις και τις όψεις του. Στην παρούσα ανακοίνωση, που παρουσιάστηκε σε μια πρώτη μορφήως διάλεξη στην Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, γίνεται σύντομη και ενδεικτική αναφορά -καθώς δεν έχουν επαρκώς μελετηθείαπό λαο-εθνο-ανθρωπολογική άποψη στην Ελλάδα- στους τρόπους με τους οποίους η ελληνική παραδοσιακή κοινωνία εντάσσειστο πολιτισμικό της σύστημα τα ζώα. Αυτό πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους μέσα από την παραγωγή και αναπαραγωγήτους ως οικονομικό κεφάλαιο, την καθημερινή και εορταστική κατανάλωση ή μη τροφής ζωικής προέλευσης, την ονοματοδοσία τους, την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών τους, την ένταξη τους -ως προσφορά, αιματηρή και αναίμακτη θυσία- στο τελετουργικό της λατρείας αγίων, τη θέση τους στο συμβολικό και στο φαντασιακό όπως αποτυπώνεται στον προφορικόαφηγηματικό λόγο (μύθοι, παραμύθια, παραδόσεις, παροιμίες). Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους άγιους προστάτες (Αγ,Μόδεστος, Αγ. Μάμας, Αγ. Μηνάς) των ζώων στην ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και στην ελληνική λαϊκή πίστη και πρακτική. (EL)
The study of the ways, perceptions and practices by means of which a traditional society domesticates animals constitutes an important chapter in the understanding and interpretation of the making of its civilization, as the presence of animals can be found in all its facets and expressions. In the present paper which, in its initial form, was delivered as a lecture to the Hellenic Veterinary Medical Society, reference was made to the ways the Greek traditional society uses to integrate animals in its cultural system. This reference, however, was a brief and indicative one, as these ways have not been sufficiently studied from a folkanthropological point of view in Greece. This integration happened in many different ways, through the production and reproduction of the animals in their quality as financial asset, the consumption of their meat during week days and celebrations, their naming, the care to prevent and to cure illnesses affecting them, their participation in the worship rituals of saints as sacrificial offers, both real and symbolic, their position in the symbolic and the imaginary as it is depicted in oral narrative (legends, fairy tales, traditions, proverbs). Special mention is made to the saint patrons (St. Modestos, St. Mamas, St. Minas) of the animals in orthodox Christian religion and in Greek popular beliefs and practices. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ελληνικός παραδοσιακός πολιτιμός (EL)
άγιοι-προστάτες των ζώων (EL)
λαϊκή λατρεία (EL)
οικειοποίηση των ζώων (EL)
domestication of animals (EN)
religious protection of animals (EN)
folk/popular/cult (EN)
greek traditional culture (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 2 (2011); 172-178 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 2 (2011); 172-178 (EN)

Copyright (c) 2017 A. ECONOMOU (Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.