Η ταυτοποίηση της Bartonella coopersplainsensis σε άγρια τρωκτικά (Rattus norvegicus) για πρώτη φορά στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ταυτοποίηση της Bartonella coopersplainsensis σε άγρια τρωκτικά (Rattus norvegicus) για πρώτη φορά στην Ελλάδα (EL)
First identification of Bartonella coopersplainsensis in wild rodents (Rattus norvegicus) in Greece (EN)

PAPADOGIANNAKIS (Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E.
KONTOU (Ι. ΚΟΝΤΟΥ), I.
SKLIVAS (Δ. ΣΚΛΗΒΑΣ), D.
KOUTIS (Χ. ΚΟΥΤΗΣ), C.
KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), V.
SPANAKOS (Γ. ΣΠΑΝΑΚΟΣ), G.
VELONAKIS (Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ), E.

Η μελέτη αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια για ανίχνευση της Bartonella sp. σε ιστούς (ήπαρ και καρδιά) πουπάρθηκαν από άγρια τρωκτικά {Rattus norvegicus) στην κεντρική Ελλάδα. Εξετάστηκαν δεκαοκτώ (18) δείγματα ήπατος και δεκαοκτώ (18) δείγματα καρδιάς, τα οποία προέρχονταν από είκοσι τρία (23) ζώα. Δυο (2) δείγματα ήπατος βρέθηκαν θετικάενώ όλα τα δείγματα καρδιάς ήταν αρνητικά για το γονίδιο 16S-23S intergenic spacer rDNA της Bartonella sp. Η αλληλουχίατων βάσεων του DNA των θετικών δειγμάτων και η σύγκριση με τα διαθέσιμα δεδομένα της GenBank με τη χρησιμοποίησητου προγράμματος BLAST, αποκάλυψε το ίδιο είδος Bartonella και στα δύο θετικά δείγματα με 100% ομοιότητα με τηναλληλουχία των βάσεων της Bartonella coopersplainsensis.  (EL)
This study was a preliminary attempt to detect Bartonella sp. in tissues (liver and heart) obtained from wild rodents {Rattus norvegicus) in central Greece. Eighteen (18) liver and eighteen (18) heart samples were examined, which were obtained from twenty three (23) animals. Two (2) liver samples were found positive, while the heart samples examined were found negative for Bartonella sp. 16S-23S intergenic spacer rDNA gene by PCR. Sequencing of the positive PCR products and comparison with those available in GenBank using the BLAST program revealed the same species of Bartonella in both positive samples with 100% sequence homology to Bartonella coopersplainsensis. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Bartonella coopersplainsensis (EL)
Rattus norvegicus (EL)
Ελλάδα (EL)
PCR (EL)
Bartonella coopersplainsensis (EN)
Greece (EN)
Rattus norvegicus (EN)
PCR (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-10


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 3 (2011); 212-215 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 62, No 3 (2011); 212-215 (EN)

Copyright (c) 2017 E. PAPADOGIANNAKIS (Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), G. SPANAKOS (Γ. ΣΠΑΝΑΚΟΣ), I. KONTOU (Ι. ΚΟΝΤΟΥ), V. KONTOS (Β. ΚΟΝΤΟΣ), E. VELONAKIS (Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ), D. SKLIVAS (Δ. ΣΚΛΗΒΑΣ), C. KOUTIS (Χ. ΚΟΥΤΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.