Μια συνοπτική ανασκόπηση της ιστορία της ονοματολογίας του γένους Salmonella

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜια συνοπτική ανασκόπηση της ιστορία της ονοματολογίας του γένους Salmonella (EL)
A concise history of Salmonella spp. nomenclature (EN)

SPYROU, V
EVANGELOPOULOU, GD
BOURRIEL, A

Η ταυτοποίηση και ονοματολογία στελεχών του γένους Salmonella είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Γενικότερα, ημεγάλη ερευνητική δραστηριότητα για τους μικροοργανισμούς που αφορούν τη δημόσια υγεία έχει ως αποτέλεσμα τησυσσώρευση επιστημονικών δεδομένων, η διαχείριση των οποίων συχνά είναι δύσκολη. Για το λόγο αυτό, οι διεθνείς οργανισμοίοι οποίοι ασχολούνται με την ταξινόμηση και ονοματολογία των μικροοργανισμών, σε τακτά χρονικά διαστήματα επαναπροσδιορίζουντα κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η ταξινόμηση και η ονοματολογία τους. Στην παρούσα εργασία γίνεταιμια σύντομη ανασκόπηση της ιστορικής διαδρομής της ονοματολογίας του γένους Salmonella με στόχο την κατανόηση τηςπληθώρας των πληροφοριών που αφορούν την ονοματολογία του συγκεκριμένου γένους. (EL)
The history of typing strains of the genus Salmonella is a matter, perhaps, causing anxiety to those choosing to do research with this microorganism. The nomenclature and taxonomy of microorganisms of great Public Health importance, such as Salmonella, are causing proliferation of opinions and information representing various "schools of thought". They produce a difficult to manage bulk of scientific information, eventually deterring inexperienced newcomers in this field of research. In overcoming this confusing proliferation of information, international bodies, having the responsibility of summarizing and officializing available knowledge, publish regularly "landmark decisions" on nomenclature and taxonomy. The present concise review of the history of Salmonella nomenclature aims in guiding the inexperienced researchers studying salmonellosis in animals and man toward the sources of accurate information. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Salmonella (EL)
ταξινόμηση (EL)
Ονοματολογία (EL)
Salmonella (EN)
Nomenclature (EN)
history (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 323-329 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 61, No 4 (2010); 323-329 (EN)

Copyright (c) 2018 GD EVANGELOPOULOU, A BOURRIEL, V SPYROU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.