Προδιαθέτοντες παράγοντες χωλοτήτων στα πρόβατα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροδιαθέτοντες παράγοντες χωλοτήτων στα πρόβατα (EL)
Predisposing factors of sheep lameness (EN)

ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ), G.
VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. E.
GELASAKIS (Α.Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), A. I.

Η χωλότητα, που σχετίζεται με διάφορες παθήσεις των άκρων, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η προβατοτροφία διεθνώς. Η εμφάνιση χωλότητας στο ποίμνιο συνδέεται όχι μόνο με τη μείωση των αποδόσεων,αλλά και με την υποβάθμιση του επιπέδου ευζωίας των ζώων. Η επίδραση της χωλότητας στην παραγωγικότητα είναι πολύπλευρη, οι σχετικές μελέτες, όμως, είναι λίγες και αφορούν σε κρεοπαραγωγές και εριοπαραγωγές φυλές προβάτων. Αδιευκρίνιστη παραμένει η σημασία της χωλότητας στην παραγωγικότητα των γαλακτοπαραγωγών φυλών προβάτων. Τα αίτια των χωλοτήτων είναι πολλά. Συχνότερα συνδέονται με προβλήματα που εντοπίζονται στο κατώτερο τμήμα των άκρων και ιδιαίτερα στις χηλές και σπανιότερα με διαταραχές του νευρικού συστήματος ή άλλες παθήσεις. Με εξαίρεση τις συστηματικές νόσους,ουσιαστικό ρόλο στην επιδημιολογία της χωλότητας παίζουν διάφοροι προδιαθέτοντες παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονταισ ε δυο κατηγορίες: α) στους γενετικούς, που καθορίζουν σε ατομικό κυρίως επίπεδο την εμφάνιση χωλοτήτων και β)στους περιβαλλοντικούς, που διαμορφώνουν τον επιπολασμό τους σε επίπεδο ποιμνίου. Η κατάλληλη επιλογή γενετικού υλικού και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στον περιορισμό των παραγόντωναυτών. Η διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία του άκρου ποδός. Έλλειψη των θρεπτικών ουσιών που συμμετέχουν στη διαδικασία της κερατινοποίησης της χηλής προδιαθέτει σε χωλότητα. Το ίδιο συμβαίνει ότανοι συνθήκες σταβλισμοΰ δεν εξασφαλίζουν ένα κατάλληλο μικροπεριβάλλον στο προβατοστάσιο. Ιδιαίτερα η υγρασία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προδιαθέτοντες παράγοντες για την εμφάνιση αλλοιώσεων στις χηλές. Σε εντατικά εκτρεφόμενα ποίμνια, όπου τα ζώα παραμένουν διαρκώς σταβλισμένα και βαδίζουν στο μαλακό (εξαιτίας της στρωμνής) δάπεδο,η μη φυσιολογική φθορά των χηλών μπορεί να προδιαθέσει σε χωλότητα. Η υπερανάπτυξη και η συνεχής έκθεση των χηλών στο υγειονομικά επιβαρυμένο δάπεδο του στάβλου καθιστούν απαραίτητη την περιποίηση τους με την εφαρμογή της ποδοκομίας και των ποδόλουτρων. Παράλληλα, η λήψη των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων κατά την εισαγωγή ζώων στην εκτροφή ήκατά την εμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων που προσβάλλουν τις χηλές (π.χ. λοιμώδης ποδοδερματίτιδα), είναι επιβεβλημένη. Η εφαρμογή από τον κτηνοτρόφο προληπτικών διαχειριστικών μέτρων προϋποθέτει την κατανόηση του προβλήματος και της σπουδαιότητας του. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική είναι η συμβολή του υπευθύνου κτηνιάτρου της εκτροφής. Ο τελευταίος δεν πρέπει να είναι επιφορτισμένος μόνο με τη διάγνωση και τη θεραπεία της χωλότητας, αλλά κυρίως με την ενημέρωση του κτηνοτρόφου σχετικά με το πρόβλημα και την επιδημιολογία του. (EL)
Lameness is a major health problem in sheep flocks worldwide. It is associated with reduced productivity and welfare of lame animals within a flock. The consequences of lameness on production have been studied in meat and wool producing breeds, but the available research studies are limited. In dairy breeds of sheep the problem has not been investigated. Lameness can be the result of many causes, but it is mostly associated with foot lesions. With the exception of systemic diseases, a number of predisposing factors seem to dictate the epidemiology of lameness. Here, these factors are grouped in two major categories: a) genetic factors that are attributed to individual animals and b) environmental factors that affect the prevalence of lameness within the flock. In this review, different approaches to counteract those factors are presented. In principle, appropriate genetic selection, together with the implementation of preventive measures, could reduce the negative consequences of those factors. Nutrition is a fundamental factor associated with the health of the foot and the animal in general. Hence, the formulation of a balanced rationis crucial, because deficiencies in specific nutrients, involved in the keratinization of hoof wall, could predispose to lameness. The latter could be also associated with inappropriate housing conditions (e.g. bedding, ventilation). In particular, moisture has been identified as an important predisposing factor for foot lesions. Flock management (e.g. foot trimming, foot bathing), particularly in intensively reared sheep, can also affect the prevalence of lameness. Moreover, the implementation of biosecurity measures at farm level could eliminate the possibility of infectious footrot from purchased animals. In conclusion, the implementation of any preventive measures against the predisposing factors of lameness implies that the farmer is aware of the importance and the consequences of lameness in his flock. The role of the veterinarian is also important. The veterinarian should not focus only on the diagnosis and the treatment of lame animals, but should also try to educate the farmer on the epizootiology of the problem. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γαλακτοπαραγωγά πρόβατα (EL)
προδιαθέτοντες παράγοντες (EL)
πρόληψη (EL)
Χωλότητα (EL)
predisposing factors (EN)
Lameness (EN)
dairy sheep (EN)
prevention (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-17


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 1 (2009); 63-74 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 1 (2009); 63-74 (EN)

Copyright (c) 2017 A. I. GELASAKIS (Α.Ι. ΓΕΛΑΣΑΚΗΣ), G. E. VALERGAKIS (Γ.Ε. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ), G. ARSENOS (Γ. ΑΡΣΕΝΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.