Κτηνιατρική Προ- και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Ευρωπαϊκά Κολλέγια. Διαρκής Εκπαίδευση: Προβλήματα και Προοπτικές για την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚτηνιατρική Προ- και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση. Ευρωπαϊκά Κολλέγια. Διαρκής Εκπαίδευση: Προβλήματα και Προοπτικές για την Ελλάδα (EL)
Veterinary Graduate and Postgraduate Studies. European Colleges. Continuing Education: Problems and Opportunities for Greece (EN)

KYRIAKIS (Σ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ), S. C.

Veterinary medicine education has undergone substantial changes from a strong occupational oriented training towards trainingwith much diversity in veterinary and life science areas. This evolution has been clearly dictated by the society since the Veterinarian became the expert not only in treating animals, but also in the prevention of animal diseases, in animal welfare, in public health by means of control of foodstuff of animal origin and of zoonotic type of diseases. The broader spectrum of tasks of the Veterinarian is reflected in the veterinary education and specialization. (EL)
Veterinary medicine education has undergone substantial changes from a strong occupational oriented training towards trainingwith much diversity in veterinary and life science areas. This evolution has been clearly dictated by the society since the Veterinarian became the expert not only in treating animals, but also in the prevention of animal diseases, in animal welfare, in public health by means of control of foodstuff of animal origin and of zoonotic type of diseases. The broader spectrum of tasks of the Veterinarianis reflected in the veterinary education and specialization (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκπαίδευση (EL)
κτηνιατρική (EL)
veterinary (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 105-120 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 2 (2009); 105-120 (EN)

Copyright (c) 2017 S. C. KYRIAKIS (Σ. Κ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.