Εισαγωγή στην πειραματική βιοϊατρική έρευνα: επιτεύγματα και μελλοντικοί στόχοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην πειραματική βιοϊατρική έρευνα: επιτεύγματα και μελλοντικοί στόχοι (EL)
Experimental biomedical research: achievements and future aims (EN)

DONTA (Ι. ΔΟΝΤΑ), I.

Από την αρχαιότητα έως σήμερα αποκτήθηκαν πολύτιμες γνώσεις και σημειώθηκαν σημαντικές εξελίξεις στη βελτίωση της υγείας, καθώς και της διάρκειας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, με την έρευνα. Τα περισσότερα βιοϊατρικά επιτεύγματα θεμελιώθηκαν υστέρα από έρευνες σε ζώα, ιδιαίτερα δε τις τελευταίες δεκαετίες σε ζώα εργαστηρίου. Η πρόοδος σε φάρμακα για την πρόληψη και τη θεραπεία νοσημάτων, σε εμβόλια και οροΰς, αντιβιοτικά, χειρουργικές τεχνικές και υλικά, διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους, και πολλά άλλα, επιτεύχθηκε υστέρα από έρευνα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας τους σε ζώα εργαστηρίου πριν την εφαρμογή τους σε ανθρώπους. Τα επιτεύγματα από την πειραματική βιοϊατρική έρευνα εφαρμόζονται για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Η πειραματική βιοϊατρική έρευνα διεξάγεται σήμερα σε ειδικά ζωικά πρότυπα ανθρωπίνων νοσημάτων, σε ασπόνδυλα ζώα και με εναλλακτικές μεθόδους της χρήσης ζώων. Οι μελλοντικοί στόχοι της είναι η εύρεση λύσεων στα υπάρχοντα και τα εμφανιζόμενα προβλήματα υγείας και η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας,με την ταυτόχρονη τήρηση των αρχών των τριών R (replacement, reduction, refinement: αντικατάσταση, μείωση και εξευγένιση) της χρήσης ζώων εργαστηρίου. (EL)
An invaluable amount of knowledge and enormous progress in the advancement of human health, longevity and quality of life has been achieved by biomedical research throughout the ages. Most of the achievements were accomplished by research on animals and more recently, on laboratory animals. Progress in the production of drugs, vaccines, sera, antibiotics, surgical techniques and materials, diagnostic and therapeutic methods, and many more, was reached by their safety and efficacy testing on laboratory animals, prior to their application on humans. The achievements resulting from this research are applied both in humans and in animals. Experimental biomedical research is currently conducted in animal models of human diseases, invertebrates and with alternative methods to the use of animals. Its future aims are to solve existing and emerging health threats and to increase gene therapy, with the concomitant application of the three Rs principles of animal use - replacement, reduction and refinement. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πειραματική βιοϊατρική έρευνα (EL)
Έρευνα (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
three Rs (EN)
laboratory animals (EN)
experimental biomedical research (EN)
Research (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 206-210 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 206-210 (EN)

Copyright (c) 2017 I. DONTA (Ι. ΔΟΝΤΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.