Ηθική πειραματισμού. Ηθική αξιολόγηση ερευνητικού πρωτοκόλλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗθική πειραματισμού. Ηθική αξιολόγηση ερευνητικού πρωτοκόλλου (EL)
Ethics of experimentation. Ethical review of experimental research protocols (EN)

DONTA (Ι. ΔΟΝΤΑ), I.
MARINOU (Κ. ΜΑΡΙΝΟΥ), K.

Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές, οι οποίες διέπουν τη διεξαγωγή της ηθικής αξιολόγησης των πειραματισμών με ζώα εργαστηρίου, η οποία οφείλει να εφαρμόζεται τόσο από τους ερευνητές όσο και από τις επιτροπές ηθικής αξιολόγησης σε κάθε στάδιο, από την αρχική ιδέα και το σχεδιασμό έως και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Η χρήση ζώων θα πρέπει να δικαιολογείται με βάσιμα επιχειρήματα αναφορικά με την αναγκαιότητα χρήσηςτους με αποδεδειγμένη έλλειψη επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων πειραματισμού. Η ηθική αξιολόγηση κρίνεται πλέον υποχρεωτικήμε την αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 86/609/ΕΟΚ αναφορικά με την ευζωία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειραματισμούς. Στην Ελλάδα έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά επιτροπές ηθικής αξιολόγησης, οι οποίες εξετάζουν τις αιτήσεις, τις οποίες καταθέτουν υποψήφιοι ερευνητές που καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για τη φΰση του πειράματος, το βαθμό ενημέρωσης και ευσυνειδησίας τους απέναντι στα ζώα, όπως επίσης και να πραγματοποιήσουν μια ανάλυση βλάβης/οφέλους, ειδικά όσον αφορά στο επίπεδο πόνου ή ταλαιπωρίας που αναμένεται να προκληθεί στα ζώα. Τα μέλη των επιτροπών ηθικής αξιολόγησης προτείνεται να απαρτίζονται από ποίκιλες ειδικότητες, προεξάρχουσα θέση ανάμεσαστις οποίες κατέχει κτηνίατρος, κατά προτίμηση εξειδικευμένος στην Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου. Η ηθική αξιολόγησηενός πειραματικού πρωτοκόλλου οφείλει να αποτελέσει κοινή συνείδηση και αναγκαιότητα όλων των ερευνητών. (EL)
This paper describes a set of principles for the conduct of ethical review regarding experiments carried out on laboratory animals, which is important to be maintained from researchers throughout the whole process, from the initial design of the experimental protocol up to the publication of results in a peer-reviewed journal. Animal use should be justified after thorough examination of the existing validated alternative methods. The ethical review of experimental protocols will very soon become obligatory as the revision of the European Directive 86/609/EEC, regarding the protection and welfare of experimental animals, and the process will be clearly defined. In Greece several ethical committees have already been established in academic and research institutions that review applications submitted by researchers who have to prove that they are aware of all ethical aspects of animal experimentation, including a harm/benefit analysis where special attention to the severity of the procedure is given. Ethical committees are responsible for the initial ethical evaluation of research protocols that plan to use laboratory animals and for ensuring that animal welfare considerations are applied. Ethical committees may comprise experts from various scientific fields, among which the participation of a veterinarian specialized in Laboratory Animal Science and Medicine is considered to be essential. The ethical evaluation process needs to become a vital necessity for all researchers wishing to deal with Laboratory Animal Science and biomedical research. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιοϊατρική έρευνα (EL)
επιτροπές ηθικής αξιολόγησης (EL)
ηθική αξιολόγηση (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
ethical committees (EN)
laboratory animals (EN)
ethical evaluation (EN)
biomedical research (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-20


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 217-221 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 60, No 3 (2009); 217-221 (EN)

Copyright (c) 2017 K. MARINOU (Κ. ΜΑΡΙΝΟΥ), I. DONTA (Ι. ΔΟΝΤΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.