Συμβολή του θυρεοειδούς στην απάντηση στην "επίδραση του αρσενικού" στις προβατίνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή του θυρεοειδούς στην απάντηση στην "επίδραση του αρσενικού" στις προβατίνες (EL)
Impact of thyroid status on the response to ram effect in ewes (EN)

KANTAS (Δ. ΚΑΝΤΑΣ), D.
CHADIO (Σ. ΧΑΔΙΩ), S.
VALASI (Ε. ΒΑΛΑΣΗ), I.
CHRISTODOULOU (Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ), V.
MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), J.
BAMBIDIS (Β. ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ), V.
KALOGIANNIS (Δ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ), D.

Ο θυρεοειδής αδένας είναι αποδεδειγμένα απαραίτητος για την έναρξη της άνοιστρης περιόδου, ενώ δεν έχε ιαποδειχθεί ακόμη η σημασία του στην έναρξη της οιστρικής περιόδου στο πρόβατο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των θυρεοειδικών ορμονών, καθώς και της προγεστερόνης σε σχέση με την έναρξη της ωοθηκικής δραστηριότητας μετά από «επίδραση του αρσενικού». Χρησιμοποιήθηκαν 44 προβατίνες Βλάχικης φυλής, οι οποίες ελέγχονταν καθημερινά για εμφάνιση οίστρου καθ' όλην τη διάρκεια του πειραματισμού. Δείγματα αίματος συλλέγονταν εβδομαδιαία για 4 εβδομάδες πριν έως 11 εβδομάδες μετά την είσοδο των κριών, οπότε όλα τα ζώα παρουσίασαν οίστρο. Στα δείγματα αυτά προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της θυροξίνης και της προγεστερόνης με ράδιο ανοσολογική μέθοδο. Οι 35 από τις 44 προβατίνες αντέδρασαν στην είσοδο των κριών με σιωπηλό οίστρο και χαρακτηρίστηκαν ως ομάδα Α, ενώ οι υπόλοιπες 9 που δεν αντέδρασαν και εμφάνισαν καθυστερημένα οίστρο αποτέλεσαν την ομάδα Β. Η συγκέντρωση της θυροξίνης παρουσίασε άμεση άνοδο (1η εβδομάδα) και διατηρήθηκε αυξημένη για 4 εβδομάδες στην ομάδα Α, που αντέδρασε στην είσοδο των κριών με σιωπηλό οίστρο. Στα ζώα της ομάδας Β η συγκέντρωση της θυροξίνης αυξήθηκε μετά την πρώτη εβδομάδα (από την είσοδοτου κριού) και διατηρήθηκε αυξημένη για τις δυο επόμενες εβδομάδες. Η διαφορά στη συγκέντρωση της Τ4 μεταξύ της εβδομάδας 0 και 1 για τα ζώα της ομάδας Α ήταν στατιστικώς σημαντική (ρ<0.05), ενώ δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ αυτών των τιμών για τα ζώα της ομάδας Β. Το πρότυπο της μεταβολής της συγκέντρωσης της προγεστερόνης ήταν παρόμοιο και στις δυο ομάδες με τη διαφορά ότι στα ζώα της ομάδας Β παρουσιάστηκε καθυστέρηση δυο εβδομάδων στην αύξηση των επιπέδων της. Διαφορά παρουσιάστηκε και στις γόνιμες οχείες, οι οποίες για τις προβατίνες της ομάδας Α έγιναν στις 4.6 ± 0.3 εβδομάδες (Χ ± SEM), ενώ σε αυτές της ομάδας Β στις 8.4 ± 0.8 εβδομάδες, μετά την είσοδο του κριού. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η θυροξίνη κατά την «επίδραση του κριού» επηρεάζει την έκκριση του GnRH αυξάνοντας την ευαισθησία των υποθαλαμικών νευρώνων στη δράση των οιστρογόνων και επομένως στην πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας. (EL)
The role of thyroid hormones on the transition to anestrous has been well established in ewes, but their possible involvement in the induction of reproductive activity remains obscure. The aim of the present study was to investigate the role of thyroid hormones in the induction of the first ovulation in relation to "ram effect" in ewes. Fourty-four ewes of the Greek Zackel mountain type breed were used. The ewes were housed separately from the rams until day 0 (entrance of rams). Blood samples were collected weekly for 4 weeks until 11 weeks after the ram entrance for the determination of thyroxin and progesterone levels. Thirty-five out of 44 ewes (group A) had a silent heat, while the rest 9 ewes (group B) exhibited a delayed estrus. Thyroxin levels rose immediately after ram entrance in animals of group A, but in group Β the increase in thyroid hormone levels was evident only after the first week. The difference in T4 levels between week 0 and 1 for ewes of group A was significantly higher than that observed for animals of group Β (p<005). The pattern of progesterone release was similar between the two groups, but a two week delay in the increase of progesterone concentration was observed in animals of group Β compared to group A. It is concluded that thyroid hormones may act at the beginning of the breeding season to cause a modification in gonadotrophin secretion leading to early ovulation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Θυροξίνη (EL)
, προβατίνα (EL)
επίδραση κριού (EL)
ram effect (EN)
Thyroxin (EN)
ewes (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-03-22


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 52-57 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 59, No 1 (2008); 52-57 (EN)

Copyright (c) 2018 J. MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), S. CHADIO (Σ. ΧΑΔΙΩ), D. KALOGIANNIS (Δ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ), V. BAMBIDIS (Β. ΜΠΑΜΠΙΔΗΣ), I. VALASI (Ε. ΒΑΛΑΣΗ), V. CHRISTODOULOU (Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ), D. KANTAS (Δ. ΚΑΝΤΑΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.