Ανίχνευση αντισωμάτων κατά τσυ Toxoplasma gondii σε βιολογικές εκτροφές αιγών και προβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνίχνευση αντισωμάτων κατά τσυ Toxoplasma gondii σε βιολογικές εκτροφές αιγών και προβάτων (EL)
Serological survey of antibodies against Toxoplasma gondii in organic sheep and goat farms in Greece (EN)

GEORGAKILAS (Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ), E.
DIAKOU (Α. ΔΙΑΚΟΥ), A.
NTAFIS (Β. ΝΤΑΦΗΣ), V.
SOTIRAKOGLOU (Α. Κ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ), K.
XYLOURI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ), E.
MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ), I.
KRITIKOS (Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ), I.

Η τοξοπλάσμωση είναι ένα παρασιτικό νόσημα μεπαγκόσμια εξάπλωση που οφείλεται στο πρωτόζωο Toxoplasma gondii. Η παρούσα μελέτη χωρίζεται στην προκαταρκτική και στην κυρία έρευνα. Κατά την προκαταρκτική έρευνα ανιχνεύθηκαν ορολογικάμε τη δοκιμασία ELISA IgG αντισώματα κατά του Τ gondii σε μικρά μηρυκαστικά (184 πρόβατα και 229 αίγες) βιολογικών εκτροφών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.Η προκαταρκτική δειγματοληψία έλαβε χώρα την άνοιξη του 2005 και αφορούσε σε αρσενικά ζώα και θηλυκά που είχαν αποβάλει κατά την αναπαραγωγική περίοδο 2004-2005. Σε ένα σημαντικό ποσοστό των ζώων ανιχνεύθηκαν αντισώματα κατά του Τ gondii, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί περαιτέρω διερεύνηση του νοσήματος στις βιολογικές εκτροφές της Δυτικής Ελλάδας. Ακολούθησε η κυρία έρευνα, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες το καλοκαίρι του 2006, σε βιολογικές εκτροφές αιγών και προβάτων της Πελοποννήσου, της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και του Ν. Ιωαννίνων. Οι αιμοληψίες αφορούσαν σε ζώα από ποίμνια με ιστορικόαποβολών κατά την αναπαραγωγική περίοδο 2005-2006. Το σύνολο των ζώων χωρίστηκε σε τρεις ομάδες: σε ενήλικα αρσενικά,σε θηλυκά που απέβαλαν κατά την αναπαραγωγική περίοδο 2005-2006 και σε θηλυκά χωρίς ιστορικό αποβολών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Κατά την κυρία έρευνα εξετάστηκαν συνολικά 182 οροί προβάτων και 167 οροί αιγών με τη δοκιμασία ELISA. Αναλυτικά,το 38,46% των κριών, το 60,87% των προβατίνων που απέβαλανκαι το 54,21 % των προβατίνων που δεν απέβαλαν είχε αντισώματα κατά του παρασίτου και οι διαφορές ήταν στατιστικώς σημαντικές μόνο μεταξύ των αρσενικών και των θηλυκών ζώων(ρ<0.05). Αντίστοιχα, το 12,12% των τράγων, το 14,29% των αιγών που απέβαλαν και το 22,35% των αιγών που δεν απέβαλαν είχε αντισώματα κατά του παρασίτου, χωρίς στατιστικώς σημαντικέςδιαφορές (ρ>0.05). Οι αίγες σε σχέση με τα πρόβατα εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά οροθετικών ζώων και στις τρεις κατηγορίες (ρ<0.05). Επίσης, στα ζώα ηλικίας έως και 4 ετών, τα ποσοστά οροθετικότητας ήταν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα (39,58% στα πρόβατα και 13,04% στις αίγες) σε σχέσημε αυτά των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 4 ετών (61,97% και24%, αντίστοιχα) (ρ<0.05). Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η τοξοπλάσμωση απαντάται σε υψηλό ποσοστό τόσο σε ζώα που απέβαλαν όσο και σε ζώα που δεν απέβαλαν, καθώς και ότι είναι συχνότερη σε ζώα μεγαλύτερης ηλικίας. Επιπλέον, παρατηρείται διαφορετική ευπάθεια είδους και φύλου στη μόλυνση αιγών και προβάτων με το παράσιτο. (EL)
Toxoplasmosis is a parasitic infection with global distribution caused by the protozoon Toxoplasma gondii. The present study is divided into the preliminary and the basic research. In the preliminary research, 413 serum samples (184 sheep and 229 goats) from organic farms of Péloponnèse and Western Sterea Hellas were tested for IgG antibodies against Τ gondii, by using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Blood sampling took place during spring of 2005 and samples were taken from male animals and female that had aborted during the reproductive period of 2004-2005. Significant prevalence of antibodies was the reason that further research of toxoplasmosis in organic farms was conducted. For the basic research, small ruminants' blood samples from organic farms of Péloponnèse, Western Sterea Hellas and the county of Ioannina, were collected during summer of 2006. Blood samples were collected from flocks with cases of abortions during the reproductive period of 2005-2006. Animals were separated into 3 groups: males, females that had abortions during the reproductive period of 2005-2006 and females that did not have abortions during the same period. A total number of 182 sheep sera and 167 goat sera were tested by using the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). The results showed that antibodies were detected in 38.46% of male sheep, 60.87% of female sheep that had abortions during the reproductive period 2005-2006 and in 54.21% of female sheep that did not have abortions during the same period. Significant difference was determined only between male and female animals (p<0.05). In addition, antibodies were detected in 12.12% of male goats, 14.29% of female goats that had abortions and in 22.35% of female goats that did not have abortions in the reproductive period 2005-2006. There was no significant difference between the results (p>0.05). Seroprevalence in goats was significandy lower than that of the sheep (p<0.05). In animals, aged less than 4 years old, seroprevalence was significantly lower (39.58% for sheep and 13.04% for goats) than that for animals aged more than 4 years old (61.97% for sheep and 24% for goats) (p<0.05). The results of the survey suggest that there is high prevalence of toxoplasmosis both in animals that had aborted and in animals that had not aborted and that there are different species and gender susceptibility. Results also indicate that toxoplasmosis is more common in older animals. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιολογικά (EL)
Toxoplasma gondii (EL)
Ελλάδα (EL)
πρόβατα (EL)
αίγες (EL)
ELISA (EL)
Greece (EN)
Toxoplasma gondii (EN)
goats (EN)
sheep (EN)
organic (EN)
ELISA (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 22-33 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 1 (2007); 22-33 (EN)

Copyright (c) 2017 V. NTAFIS (Β. ΝΤΑΦΗΣ), E. XYLOURI-FRANGIADAKI (Ε.Μ. ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ), A. DIAKOU (Α. ΔΙΑΚΟΥ), K. SOTIRAKOGLOU (Α. Κ. ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ), I. KRITIKOS (Ι. ΚΡΗΤΙΚΟΣ), E. GEORGAKILAS (Ε. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ), I. MENEGATOS (Ι. ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.