Τραύματα του δέρματος του κατώτερου τμήματος των άκρων στο σκύλο και στη γάτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤραύματα του δέρματος του κατώτερου τμήματος των άκρων στο σκύλο και στη γάτα (EL)
Foot injuries in dogs and cats (EN)

GRIGOROPOULOU (Β. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ), V.
PRASSINOS (Ν.Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), N. N.
PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ), L. G.

Στο σκύλο και στη γάτα, το κατώτερο τμήμα των άκρων έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη στήριξη του σώματος και τη βάδιση. Σημαντικότατο ρόλο σε αυτό παίζουν τα κεράτινα φύματα,τα οποία εντοπίζονται στην παλαμιαία και πελματιαία επιφάνεια των άκρων. Τα τραύματα του δέρματος του κατώτερου τμήματος των άκρων είναι σχετικά συχνά και πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και με μεγάλη προσοχή. Η απώλεια δέρματος, η οποία τα συνοδεύει συνήθως, δυσκολεύει την αντιμετώπιση τους και συχνά απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές για την αποκατάσταση τους. Η ανάπτυξη των τελευταίων έχει περιορίσει σημαντικάτη συχνότητα εκτέλεσης ακρωτηριασμού των άκρων, η οποία παλαιότερα αποτελούσε τη μόνη θεραπευτική επιλογή. (EL)
Paws are very important for weight-bearing and ambulation in small animals. These abilities are highly preserved due to the presence of foot pads on the palmar and plantar surface of the paws. The incidence of distal limb skin injuries is relatively high and these wounds require immediate and meticulous management, especially if there is skin loss. In the later cases, the use of specialized reconstructive surgical techniques makes foot salvage possible, thus avoiding limb amputation, which was the only solution in the past.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κεράτινο φύμα (EL)
άκρο (EL)
Τραύμα (EL)
γάτα (EL)
σκύλος (EL)
limb (EN)
wound (EN)
cat (EN)
foot pad (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 145-156 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 2 (2007); 145-156 (EN)

Copyright (c) 2017 V. GRIGOROPOULOU (Β. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ), N. N. PRASSINOS (Ν.Ν. ΠΡΑΣΙΝΟΣ), L. G. PAPAZOGLOU (Λ.Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.