Παρουσία των αφλατοξινών στο γάλα και επιδράσεις τους στην αναπαραγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαρουσία των αφλατοξινών στο γάλα και επιδράσεις τους στην αναπαραγωγή (EL)
Occurrence of aflatoxins in milk and their effects on reproduction (EN)

LYMBEROPOULOS (Α. Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A. G.
KOUROUSEKOS (Γ. Δ. ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ), G. D.

Οι αφλατοξίνες είναι τοξικοί μεταβολίτες των μυκήτων Aspergillus flavus και Aspergillus parasiticus. Οι μύκητες αυτοί προσβάλλουν τις ζωοτροφές και κάτω από κατάλληλες συνθήκες παράγουν τις αφλατοξίνες (Β1, Β2, Gl, G2). Όταν οι τελευταίες καταναλωθούν από τα ζώα, προκύπτουν διάφορες παθολογικές καταστάσεις (αφλατοξινώσεις), με συμπτώματα που ποικίλλουν ανάλογα με το είδος του ζώου, την ηλικία, το βαθμό προσβολής της ζωοτροφής και την ποσότητα της προσλαμβανόμενης τροφής. Σήμερα, οι αφλατοξίνες απασχολούν όλο και περισσότεροτους ερευνητές, αφού προσβάλλουν σε σημαντικό βαθμό τις ζωοτροφές σε πολλά μέρη του κόσμου. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι εκείνες με τροπικό ή υποτροπικό κλίμα, μιας και τα επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας παίζουν σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη των μυκήτων. Άμεση συνέπεια της λήψης αφλατοξίνης Β1 είναι η απέκκριση στο γάλα της αφλατοξίνης ΜΙ, μεταβολίτη της Β1. Η ΜΙ είναι δυνατό να ανιχνευθεί στο γάλακαι σε ορισμένες περιπτώσεις σε επίπεδα υψηλότερα από τα ανώτατα επιθυμητά όρια που ορίζει η νομοθεσία κάθε κράτους, καθιστώντας το γάλα ακατάλληλο για κατανάλωση. Πολλές είναι οι έρευνες που αναφέρονται στις επιδράσεις των αφλατοξινών στο αναπαραγωγικό σύστημα. Η γενετήσια ωριμότητα, η ανάπτυξη και ωρίμανση των ωοθυλακίων, τα επίπεδα των ορμονών, η κυοφορία, η ανάπτυξη του εμβρύου είναι μερικές από τις παραμέτρους που είναι δυνατό να επηρεαστούν από τις αφλατοξίνες. Σε ό,τι αφοράτο γεννητικό σύστημα του αρσενικού, οι περισσότερες αναφορές σχετίζονται με την πιθανή επίδραση των αφλατοξινών στο μέγεθος και στο βάρος των γεννητικών οργάνων, στη σπερματογένεση, στον αριθμό και στη μορφολογία των σπερματοζωαρίων, καθώς και στα επίπεδα των ορμονών. (EL)
The aflatoxins are toxic metabolites of the fungi Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus. These fungi invade the forages and under suitable conditions produce aflatoxins (Bl, B2, Gl, G2). The consumption of aflatoxins by the animals results in various pathological conditions (aflatoxicoses), with symptoms that vary depending on the species of animal, the age, the degree of forage invasion by the fungi and the quantity of the consumed feed. Nowadays, researchers pay more attention to the aflatoxins, because the latter do occur in many parts of the world. The regions more affected by aflatoxins are those with tropic or subtropic climate, since the levels of humidity and temperature play an important role in fungi's growth. The consumption of anatoxin Bl results in the excretion of aflatoxin Ml into the milk. Ml is one of Bl's metabolites and in some cases it is detected in concentrations higher than the maximum desirable limits fixed by each state, making the milk inappropriate for consumption. Furthermore, there are many reports about the effects of aflatoxins on the reproductive system. Sexual maturation, growth and maturation of the follicles, levels of hormones, gestation, growth of foetus are some of the parameters that are possibly influenced by aflatoxins. Regarding the genital system of male, most reports are related with the likely effect of aflatoxins on the size and weight of the genital organs, on spermatogenesis, on the number and morphology of spermatozoa, as well as on the levels of hormones. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

γεννητικό σύστημα (EL)
γάλα (EL)
αναπαραγωγή (EL)
Αφλατοξίνες (EL)
Aflatoxins (EN)
genital system (EN)
milk (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 306-312 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 306-312 (EN)

Copyright (c) 2017 G. D. KOUROUSEKOS (Γ. Δ. ΚΟΥΡΟΥΣΕΚΟΣ), A. G. LYMBEROPOULOS (Α. Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.