Ωχρατοξίνη Α και τρόφιμα ζωικής προέλευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΩχρατοξίνη Α και τρόφιμα ζωικής προέλευσης (EL)
Ochratoxin A in foods of animal origin (EN)

PAXARA (Α. ΠΕΞΑΡΑ), A.
GOVARIS (Α. ΓΚΟΒΑΡΗΣ), A.
SOLOMAKOS (Ν. ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ), N.

Η ωχραχοξίνη Α (ΩΤΑ) είναι μιαμυκοχοξίνη που παράγεται κυρίως από χους μύκητες Aspergillus ochraceus και Pénicillium verrucosum. Η ΩΤΑ έχει νεφροτοξικη, ανοσοκαχαοταλτικη, τερατογόνο, μεχαλλαξιογόνο και καρκινογόνο δράση τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους και θεωρείται ότι αποτελεί μια από σημαντικότερες αιτίες της ενδημικής νεφροπάθειας του ανθρώπου στα Βαλκάνια. Η παρουσία της τοξίνης στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης προέρχεται κυρίως από ζώα που έχουν προηγουμένως καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με ΩΤΑ. Τα αποτελέσματα ερευνών σε διάφορες χώρες έδειξαν ότι το χοιρινό κρέας είναι η πιο σημαντική πηγή μόλυνσης του ανθρώπου από την ΩΤΑ, σε σύγκριση με άλλα ζωικά τρόφιμα. Τα πλέον μολυσμένα με την τοξίνη ζωικά τρόφιμα βρέθηκαν να είναι τα κρεατοσκευάσματα απο αίμα και νεφρούς χοίρου. Στο αγελαδινό γάλα ανιχνεύθηκε, επίσης, η παρουσία της ΩΤΑ αλλά σε μικρά ποσοστά, επειδή στα μηρυκαστικά η χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας τους μετατρέπει την ΩΤΑ σε ωχρατοξίνη α, η οποία θεωρείται μη τοξικός μεταβολίτης. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θέσει επίσημα όρια για την παρουσία της ΩΤΑ στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε αντίθεση με την εφαρμογή ορίων για διάφορα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης. (EL)
Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by the fungi Aspergillus ochraceus καιPénicillium verrucosum. OTA shows a nephrotoxic, teratogenic, immunotoxic and carcinogenic action against animals and humans. In humans, OTA is implicated in the aetiology of Balkan endemic nephropathy. OTA can be mainly found in foods of animal origin as a result of indirect transmission from animals exposed to naturally contaminated feed. Results from research works in various countries showed that the  pork meat was the most important source of human contamination with OTA, as compared to other products of animal origin. Sausages containing blood or pork kidney presented the highest amounts of OTA among other food products of animal origin. The presence of OTA in cow's milk was rather low, since the bacteria in the rumen of ruminants are capable of splitting OTA to ochratoxin a, which is generally accepted as no toxic metabolite. The European Union has not yet set limits of ochratoxin in foods of animal origin, in contrast to these of limits in foods of plant origin. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μυκοτοξίνη (EL)
ωχρατοξίνη Α (EL)
mycotoxin (EN)
Ochratoxin A (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 313-320 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 313-320 (EN)

Copyright (c) 2017 A. GOVARIS (Α. ΓΚΟΒΑΡΗΣ), N. SOLOMAKOS (Ν. ΣΟΛΩΜΑΚΟΣ), A. PAXARA (Α. ΠΕΞΑΡΑ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.