Ο Αφθώδης πυρετός και η επιζωοτία του έτους 2000 στο Ν. Έβρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ Αφθώδης πυρετός και η επιζωοτία του έτους 2000 στο Ν. Έβρου (EL)
Foot and mouth disease and F.M.D. outbreak in Evros Prefecture in 2000 (EN)

DADOUSIS (Κ. ΔΑΔΟΥΣΗΣ), K.

Ο Αφθώδης πυρετός είναι υψηλής μεταδοτικότητας νόσος των δίχηλων ζώων, η οποία προκάλεσε μεγάλες ζημιές οτο ζωικό κεφάλαιο του Νομού Έβρου. Από το 1994 μέχρι το 2000 υπήρξαν κρούσματα αφθώδη τα έτη 1994,1996 και 2000. Συγκεκριμένα, το 1994 θανατώθηκαν 22 βοοειδή και 375 αιγοπρόβατα, το 1996 6.250 βοοειδή, 24.261 αιγοπρόβατα και 647 χοίροι και το 2000 5.383 βοοειδή, 4.405 αιγοπρόβατα και 359 χοίροι. Οι επιζωοτίες των ετών 1994, 1996 και 2000 ελέγχθηκαν με την ευθανασία των ζώων των μολυσμένων κοπαδιών και την προληπτική ευθανασία των ζώων, τα οποία βρίσκονταν σε εκτροφές οιοποίες χαρακτηρίστηκαν λοιμυποπτες. Το 1994 και 1996 απομονώθηκε ιός τύπου Ο και το 2000 ιός τύπου ASLAj. Στην επιζωοτία του 2000 το στέλεχος τύπου ASIAj μόλυνε κυρίως τα βοοειδή, τα οποία παρουσίασαν μεγάλη ευαισθησία και έντονα κλινικά συμπτώματα.Τα πρόβατα και τα κατσίκια δεν έδειξαν ευαισθησία στον ιό και κλινικά συμπτώματα εμφάνισαν τα ζώα δυο κοπαδιών προβάτων, ενός κοπαδιού κατσικιών και μίας εκτροφής χοίρων. Τα κοπάδια αυτά ήταν τα μόνα που μολύνθηκαν. Το 2000 συνέβη η μοναδική περίπτωση μόλυνσης χοίρων με ιό τύπου ASLAj. Τα περιοριστικά μέτρα ίσχυσαν πέντε μήνες. Σε αυτήν τη μελέτη περιγράφεται η συμπτωματολογία και τα μέτρα ελέγχου, που απορρέουν από την εμπειρία αυτών των ετών. Δίνονται, επίσης, στατιστικά στοιχεία των κρουσμάτων της νόσου και φωτογραφικό υλικό. (EL)
Foot and mouth disease (FMD) is an extremely, highly contagious, acute disease of all cloven-footed animal species. From 1994 to 2000 three FMD outbreaks occurred in Evros Prefecture and caused serious economical losses to the livestock of Evros. Particularly, in 1994 22 catde and 375 small ruminants were destroyed. In 1996, 6.250 catde, 24.261 small ruminants and 647 pigs were destroyed. Finally, in 2000, 5.383 catde, 4.405 small ruminants and 359 pigs were destroyed. All outbreaks, which occurred in Evros in 1994, in 1996 and 2000, were controlled by stamping-out of infected herds and flocks and pre-emptive culling on neighbouring and contact farms. FMD virus type Ο was isolated in 1994 and in 1996 and virus type ASIAl5 in 2000. In 2000 outbreak virus predominantly affected the catde population. All infected cattle showed clinical signs and high susceptibility in this strain of type ASIAj. Sheep, goats and pigs showed registans against this type ASIAj virus and clinical signs were found in only two flocks of sheep and in one of goats and pigs. In 2000, occurred the first and unique case of ASIAj in pings. Control measures lasted 5 months. In this review, all the symptomatology of FMD and the control measures, based on the experience of all these years, are given. Also, statistics and photo images are included. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εβρος (EL)
Ζώα (EL)
Αφθώδης (EL)
Animals (EN)
Evros (EN)
FMD (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-24


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 335-352 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 58, No 4 (2007); 335-352 (EN)

Copyright (c) 2017 K. DADOUSIS (Κ. ΔΑΔΟΥΣΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.