Συστάσεις για την ασφαλή μεταφορά και παραλαβή ζώων εργαστηρίου σε ερευνητικά κέντρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυστάσεις για την ασφαλή μεταφορά και παραλαβή ζώων εργαστηρίου σε ερευνητικά κέντρα (EL)
Recommendations for the safe transport and delivery of laboratory animals to research centres (EN)

MARINOU (K.A. ΜΑΡΙΝΟΥ), K. A.
DONTAS (I.A. ΔΟΝΤΑ), I. A

Στην εργασία αυτή γίνεται ανασκόπηση των παραμέτρων εκείνων που απαιτούνται για τη βέλτιστη μεταφορά και παραλαβή ζώων εργαστηρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ευζωία τους. Οι συνθήκες μεταφοράς, η παραλαβή τους στα ερευνητικά κέντρα, η κλινική εκτίμηση της υγείας τους από κτηνίατρο, καθώς και η διαχείριση τους κατά την περίοδο εγκλιματισμού, είναι υψίστης σημασίας για τη σωστή διαβίωση τους και για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των πειραματικών μελετών. Αναφέρονται, επίσης, οι μέχρι στιγμής νομοθετημένες και συστηνόμενες οδηγίες από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες διαρκώς υπόκεινται σε αναθεωρήσεις, συμφωνά με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. (EL)
This paper reviews the current requirements for the transport and delivery of laboratory animals to research centres, in order to achieve an optimum level of their health and welfare. Transport conditions, delivery and reception of animals at the facility, their clinical examination by a veterinarian and management during the acclimatization period are considered to be of maximum importance for the preservation of their health and welfare status, as well as for the validity of experimental results. The current existing legislation and the recommendations issued by European and international organizations are presented, taking into account the fact that they are under continuous update according to new scientific evidence. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

παραλαβή (EL)
μεταφορά (EL)
ζώα εργαστηρίου (EL)
delivery (EN)
laboratory animals (EN)
transport (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-27


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 149-156 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 2 (2006); 149-156 (EN)

Copyright (c) 2017 I. A DONTAS, K. A. MARINOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.