Τοξικότητα σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοξικότητα σχετικά με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα (EL)
Genetically modified food (EN)

STEFANIDOU (Μ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ), M.
PAPPAS (Φ. ΠΑΠΠΑΣ), F.

Ένας τρόπος βελτίωσης της φυτικής και της ζωικής παραγωγής, εκτός από τις ελεγχόμενες διασταυρώσεις, είναι η εφαρμογή των μεθόδων της Γενετικής Μηχανικής, με την οποία εξασφαλίζεται η παραγωγή διαγονιδιακών φυτών και ζώων με συγκεκριμένους επιθυμητούς χαρακτήρες. Τα διαγονιδιακά φυτά και ζώα έχουν την ικανότητα να μεταβιβάζουν τις νέες ιδιότητες στους απογόνους τους. Η χρήση της Γενετικής Μηχανικής φέρει στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία του ανθρώπου, στην προστασία των καταναλωτών και των αγροτών, στην ποιότητα της ζωής των ζώων, και σε μία σειρά από ηθικά και ανθρωπιστικά ζητήματα, που σχετίζονται με την παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση και με την εναντίωσή του στη Δημιουργία. Οι μέχρι σήμερα μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ασφάλεια για τους καταναλωτές που καταναλώνουν γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα είναι ίδια με εκείνη της παραδοσιακής τροφής και προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις για βλάβες στην υγεία από τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας των γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων επιτυγχάνεται με πρότυπες τοξικολογικές μεθόδους, με τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί η πιθανή τοξική ή αλλεργιογόνος δράσητους. Η αξιολόγηση της ασφάλειας των γενετικώς τροποποιημένω ντροφίμων πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την κυκλοφορία των τροφίμων στην αγορά. Επίσης, επιβάλλεται και η παρακολούθηση των προϊόντων αυτών μετά την κυκλοφορία τους στην αγορά και η συλλογή πληροφοριών για τη μακροπρόθεσμη επίδραση των προϊόντων αυτών ή των συστατικών τους στην υγεία των καταναλωτών. (EL)
International consensus has been reached on the principles regarding evaluation of the food safety of genetically modified plants. The concept of substantial equivalence has been developed as part of a safety evaluation framework, based on the idea that existing foods can serve as a basis for comparing the properties of genetically modified foods with the appropriate counterpart. Substantial equivalence is a starting point in the safety evaluation, rather than an endpoint of the assessment. The development and validation of new profiling methods, such as DNA microarray technology, proteomics and metabonomics for the identification and characterization of unintended effects, which may occur as a result of the genetic modification, is recommended. The assessment of the allergenicity of newly inserted proteins and of marker genes is discussed. Also, the post-marketing surveillance of the foods derived from genetically modified crops is imperative. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

εκτίμηση επικινδυνότητας (EL)
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα (EL)
toxicity assessment (EN)
genetically modified food (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 231-246 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 57, No 3 (2006); 231-246 (EN)

Copyright (c) 2017 F. PAPPAS, M. STEFANIDOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.