Α case of Yersinia pseudotuberculosis infection in canaries

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Περιστατικό ψευδοφυματίωσης (υερσινίωσης) σε καναρίνια (EL)
Α case of Yersinia pseudotuberculosis infection in canaries (EN)

LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), St.
BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ), P.
KOUTSOPOULOS (Δ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ), D.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Περιγράφεται η διαπίστωση περιστατικού ψευδοφυματίωσης σε καναρίνια και ο τρόπος αντιμετώπισης της. Η νόσος εμφανίστηκε σε κατάστημα πώλησης "πτηνών αναψυχής", όπου μαζί με τα καναρίνια υπήρχαν και άλλα είδη πτηνών, ταοποία επίσης είχαν προσβληθεί από τη νόσο. Αρχικά ασθένησαν τα καναρίνια και στη συνέχεια τα υπόλοιπα πτηνά. Οι κυριότερες μακροσκοπικές αλλοιώσεις που διαπιστώθηκαν χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη πολυάριθμων οζιδίων μεγέθους κεφαλής καρφίτσας μέχρι κεχριού στο παρέγχυμα του ήπατος και της σπλήνας, καθώς και στο τοίχωμα του εντέρου κατά εστίες. Επίσης, παρατηρήθηκε διόγκωση του ήπατος και της σπλήνας και υπεραιμία με εξέλκωση του βλεννογόνου του εντέρου. Στην ιστολογική εξέταση διαπιστώθηκαν στο παρέγχυμα του ήπατος και της σπλήνας και στοτοίχωμα του εντέρου εκτεταμένες εστίες πηκτικής νέκρωσης μέσα στις οποίες διακρίνονταν πολυάριθμες βοτρυοειδείς αποικίες Gram- αρνητικών κοκκοβακτηριδίων. Στη μικροβιολογική εξέταση των σπλάχνων απομονώθηκε και ταυτοποιήθηκε το βακτηρίδιοYersinia pseudotuberculosis. Η διαπίστωση της νόσου γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η θεραπευτική αγωγή με ενροφλοξασίνη στη δόση των 150 mg/L πόσιμου ύδατος αποδείχθηκε περισσότερο αποτελεσματική στα αρχικά στάδια της νόσου και κυρίως στα άλλα είδη πτηνών. (EL)
This study describes the diagnosis, treatment and sanitary procedures in canaries and other cage-birds in a pet-shop, infected by Yersinia pseudotuberculosis. Main macroscopic lesions in the liver, spleen and intestine were characterized by numerous nodules, from pin-head size up to a litde larger. Also, swelling of the liver and spleen and congestion with ulceration of the mucus of the intestine were observed. Parenchyma of the liver and spleen, as well as in the intestinal wall, numerous small or larger cluster-shaped colonies of Gram-negative coccobacteria were found with coagulative necrosis of the normal tissue in the development areas of the bacterium, as well as around them. Bacteriological examination from the internal organs confirmed and identified the bacterium Yersinia pseudotuberculosis. Pseudotuberculosis was established for the first time in Greece through this study. The therapeutic schema with enrofloxacin in dose of 150 mg/L in drinking water showed itself to be more effective in the first stages of the disease in other cage-bird species, but less so in canaries. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

καναρίνια (EL)
Ψευδοφυματίωση (EL)
Pseudotuberculosis (EN)
canaries (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

English

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 20-26 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 20-26 (EN)

Copyright (c) 2017 P. IORDANIDIS, I. GEORGOPOULOU, P. BOUGIOUKLIS, St. LEKKAS, D. KOUTSOPOULOS (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)