Σύγχρονη θεώρηση της ανοσοπαθογένειας των αυτοάνοσων νοσημάτων της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονη θεώρηση της ανοσοπαθογένειας των αυτοάνοσων νοσημάτων της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας στο σκύλο (EL)
Contemporary aspects on the immunopathogenesis of autoimmune diseases of the epidermal basement membrane in the dog (EN)

PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E. I.

Τα αυτοάνοσα νοσήματα της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας προκύπτουν ύστερα από την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε αντιγόνα των κυρίων δομικών συστατικών της. Κοινό χαρακτηριστικό της ομάδας αυτής των αυτοάνοσων δερματοπαθειών είναι η απώλεια συνοχής μεταξύ των ζωνών της βασικής μεμβράνης και η δημιουργία χοριοεπιδερμικών ρηγμάτων που εξελίσσονται γρήγορα σε υποεπιδερμικές φυσαλίδες και πομφόλυγες. Στην εργασία αυτή αναλύεται η ανοσοπαθογένεια ξεχωριστά καθεμιάς από τις δερματοπάθειες αυτές, ενώ παράλληλα επιχειρείται σύντομη αναφορά της κλινικής, ιστοπαθολογικής και ανοσοϊστοχημικής τους εικόνας. Με βάση τη σημερινή ταξινόμηση, στα αυτοάνοσα νοσήματα της βασικής μεμβράνης της επιδερμίδας του σκύλου ανήκουν το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, το πεμφιγοειδές των βλεννογόνων, η γραμμοειδής IgA δερμάτωση, η επίκτητη πομφολυγώδης επιδερμόλυση και ο πομφολυγώδης συστηματικός ερυθηματώδης λύκος. Οι σύγχρονες ανοσοϊστοχημικές και μοριακές τεχνικές έχουν συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση της παθογένειας των παραπάνω δερματοπαθειών, ενώ παράλληλα κάνουν την πρόγνωση ουσιαστικότερη και αυξάνουν την προοπτική για αποτελεσματικότερα θεραπευτικά σχήματα που στοχεύουν στη βελτίωση ή και στην πλήρη αποκατάσταση της κλινικής εικόνας. (EL)
Autoimmune diseases of the epidermal basement membrane are the result of the immune system self-activation against specific antigens of its essential structural elements. This group of skin diseases is characterized by the destruction of connecting bonds between the membrane zone and dermis, which eventually leads to the dermoepidermal separation and the formation of subepidermal vesicles and bullae. In this article, the immunopathogenesis and the clinical, histopathological and immunohistochemical features of each of these skin diseases are briefly reviewed. The autoimmune diseases of the canine epidermal basement membrane have been recently classified as bullous pemphigoid, mucous membrane pemphigoid, linear IgA dermatosis, epidermolysis bullosa acquisita and bullous systemic lupus erythematosus. Recent advances in immunopathological and molecular techniques have markedly facilitated the understanding of their pathogenesis, thus giving the opportunity for the development of new therapeutic strategies that may improve or eliminate the clinical signs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

αυτοάνοσα νοσήματα (EL)
ανοσοπαθογένεια (EL)
βασική μεμβράνη επιδερμίδας (EL)
σκύλος (EL)
autoimmune diseases (EN)
immunopathogenesis (EN)
epidermal basement membrane (EN)
dog (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

2017-11-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 27-31 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 1 (2005); 27-31 (EN)

Copyright (c) 2017 E. I. PAPADOGIANNAKIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.