Εναλλακτικές θεραπείες στις υδατοκαλλιέργειες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕναλλακτικές θεραπείες στις υδατοκαλλιέργειες (EL)
Alternative medicine in aquaculture (EN)

ATHANASSOPOULOU (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ.), F.
GOLOMAZOU (Ε. ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΥ), E.
TSANTILAS (Η. ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ), H.

Η χρήση εναλλακτικών θεραπειών στις υδατοκαλλιέργειες και γενικότερα στα παραγωγικά ζώα έχει γίνει στις ημέρες μας επιτακτική για σημαντικούς λόγους. Τα κοινά κτηνιατρικά φάρμακα, που μέχρι σήμερα χορηγούνταν ευρέως σε ζώα παραγωγής ,έχουν πλέον υποβληθεί σε αυστηρότατους ελέγχους και νομοθετικούς περιορισμούς. Ακόμη, η αλόγιστη χρήση τέτοιων φαρμάκων οδήγησε στη δημιουργία ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών, με αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική καταπολέμηση τους μεκοινές μέχρι τώρα θεραπείες. Η χρήση βοτάνων, δηλαδή φυτικών οργανισμών με θεραπευτικές ιδιότητες, αποτελεί μια εναλλακτική θεραπεία που έχει τις ρίζες της εδώ και αιώνες στον πολιτισμό πολλών αρχέγονων λαών. Η εφαρμογή, όμως, στα ψάρια τέτοιου είδους θεραπείας έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σε περιορισμένη κλίμακα. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα κρίνονται ως ικανοποιητικά και ενθαρρυντικά για περαιτέρω πειραματισμούς. Τα προβιοτικά, ζωντανά μικροβιακά συμπληρώματα διατροφής, αποτελούν μια καινοτομία στις εναλλακτικές θεραπείες. Η χρήση τέτοιων ουσιών, που άρχισε τον περασμένο αιώνα, φαίνεται να είνα ιαποτελεσματική στη θεραπεία διάφορων παθολογικών καταστάσεων και στα ψάρια. Τέλος, στις εναλλακτικές θεραπείες εντάσσεται και η χρήση άλατος. Συγκεκριμένα, η διακύμανση της αλατότητας του νερού αποδεικνύεται αποτελεσματική για την καταπολέμηση κυρίως των εξωπαρασίτων των ψαριών. (EL)
The use of alternative treatments in the aquaculture and more generally in production animals has become in our days imperative for important reasons. The common veterinary medicines, that until now were used widely in production animals, have been submitted in strictest controls and legislative restrictions. Furthermore, the overuse of such medicines has led to the creation of resistant bacterial shains, which had as a result the reduction of efficacy of treatments. The use of herbs, i.e. plant organisms with therapeutic attributes, constitutes an alternative treatment, that originates in the culture of many native populations. Their application, however, in fish has appeared only in few the last years and in a limited scale. Nevertheless, the results are satisfactory and encouraging for further experimentations. The probiotics, live microbial supplements of diet, constitute an innovation in the alternative treatments. The use of such substances, since the beginning of the last century, appears to be beneficial in the treatment of various pathological situations and has been applied also in fish. Finally, salt is also included in alternative treatments. The fluctuation of water salinity results in an effective treatment of mainly ectoparasites of fish. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βότανα (EL)
προβιοτικά (EL)
εναλλακτικές θεραπείες (EL)
άλας (EL)
salt (EN)
alternative medicine (EN)
herbs (EN)
probiotics (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 3 (2005); 249-255 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 3 (2005); 249-255 (EN)

Copyright (c) 2017 H. TSANTILAS, E. GOLOMAZOU, F. ATHANASSOPOULOU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.