Μυοπάθεια του εν τω βάθει θωρακικού μυός οε κρεοπαραγωγά ορνίθια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜυοπάθεια του εν τω βάθει θωρακικού μυός οε κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
Deep Pectoral Myopathy (DPM) in broiler chickens (EN)

BOUGIOUKLIS (Π. ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ), P.
LEKKAS (Σ. ΛΕΚΚΑΣ), S.
IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.
GEORGOPOULOU (Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ), I.

Σε σφάγια κρεοπαραγωγών ορνιθίων ηλικίας 7-8 εβδομάδων, από διάφορες περιοχές της χώρας, παρατηρήθηκαν μακροσκοπικές αλλοιώσεις στους εν χω βάθει θωρακικούς μύες (pectoralis supracoracoides). Τα ορνίθια προέρχονταν από γεννήτορες διαφορετικών φυλών, το σιτηρέσιό τους ήταν ισορροπημένο και η ανάπτυξη τους ικανοποιητική. Σημαντικό στοιχείο του ιστορικού ήταν ότι οι αλλοιώσεις αυτές παρατηρήθηκαν στα ορνίθια που οδηγήθηκαν στο πτηνοσφαγείο 3 έως 10 ημέρες μετά την πρώτη αποσυμφόρηση των θαλάμων. Οι αλλοιώσεις στους εν τω βάθει θωρακικούς μύες αφορούσαν κυρίως στο μέσο τμήμα τους και μακροσκοπικώς ήταν είτε στικτές αιμορρραγίες είτε εστίες με πρασινωπό ή ερυθρόφαιο χρωματισμό. Οι βακτηριολογικές εξετάσεις από τους προσβεβλημένους μύες ήταν αρνητικές. Στην ιστοπαθολογική εξέταση των αλλοιωμένων εστιών βρέθηκε ισχαιμική νέκρωση των μυϊκών ινών. Καθώς οι μύες αυτοί είναι υπεύθυνοι για την κίνηση των πτερύγων, η πρόκληση των αλλοιώσεων αυτών θα πρέπει να οφείλεται στις έντονες κινήσεις των πτερύγων. Η πρόληψη της μυοπάθειας των εν τω βάθει θωρακικών μυών στα κρεοπαραγωγά ορνίθια επιτυγχάνεται επαρκώς, όταν κατά τη συλλογή τους χρησιμοποιούνται ήπιοι χειρισμοί και κυρίως με τη σύντομη απομάκρυνση των ορνιθίων που απομένουν στους θαλάμους μετά την πρώτη απομάκρυνση. (EL)
Macroscopic lesions were observed in pectoralis supracoracoides in carcases of broilers 7-8 weeks-old from various regions of Greece. The broilers were descendants from breeders of different genealogie lines, their feeding was regular and their growth rate was very good. An important information in the history of all involved broiler flocks was that lesions were observed in the chickens which were led to slaughteries from 3 to 10 days after house's decongestion. Macroscopic lesions were found mainly in the middleportion of the muscles and were either petechial hemorrhages or focal necrosis from greenish to red-brownish coloration. The bacteriological examination was negative, while the histological examination showed ischaemic necrosis of the muscle fibres. As the supracoracoid muscle is responsible for wing movements, trigger ofthese lesions might be the voluntary severe wing movements. It issuggested that sufficient prevention of deep pectoral myopathy (DPM) in broiler flocks may be achieved, when careful handling is used for their selection and mainly by the shortly removal of the remaining chickens into the houses after their decongestion. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κρεοπαραγωγά ορνίθια (EL)
ιστοπαθολογική εξέταση (EL)
Μυοπάθεια (EL)
histopathology (EN)
broiler chickens (EN)
Myopathy (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-11-30


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 295-300 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 56, No 4 (2005); 295-300 (EN)

Copyright (c) 2017 I. GEORGOPOULOU, P. BOUGIOUKLIS, P. IORDANIDIS, S. LEKKAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.