Δηλητηρίαση των μηρυκαστικών από νιτρικά άλατα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔηλητηρίαση των μηρυκαστικών από νιτρικά άλατα (EL)
Nitrate poisoning in ruminants (EN)

KATSOULOS (Π. Δ. ΚΑΤΣΟΥΛΟΣ), P. D.
KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), H.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.

Στην εργασία αυτή περιγράφεται η δηλητηρίαση των μηρυκαστικών από νιτρικά και νιτρώδη άλατα. Προκαλείται από τη λήψη αυξημένων ποσοτήτων νιτρικών αλάτων, τα οποία μετατρέπονται στη μεγάλη κοιλία σε νιτρώδη ιόντα και απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος όπου οδηγούν στο σχηματισμό μεθαιμοσφαιρίνης. Οι κλινικές εκδηλώσεις που κυριαρχούν είναι εκείνες της αναπνευστικής και κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Η θεραπεία επικεντρώνεται στη μείωση του ποσοστού της μεθαιμοσφαιρίνης στο αίμα και στην απομάκρυνση των νιτρικών και νιτρωδών ιόντων από τη μεγάλη κοιλία, ενώ η πρόληψη στην αποφυγή της λήψης τροφών που είναι πλούσιες στα ιόντα αυτά και στην εξυγίανση του νερού. (EL)
This paper describes the nitrate - nitrite poisoning of ruminants. This disease is caused by the ingestion of large amount of nitrate salts, which are reduced in the rumen to nitrite ions. Nitrites, after their absorption, cause the formation of methemoglobin and, in turn, respiratory and circulatory distress. The aim of the treatment is to reduce the percentage of methemoglobin in blood and to stop the continuing production of nitrite ions in the rumen. For the prevention of the disease, avoidance of feedstuff rich in nitrates and improvement of the water quality, are suggested. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Νιτρικά (EL)
μηρυκαστικά (EL)
δηλητηρίαση (EL)
poisoning (EN)
ruminants (EN)
Nitrates (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Ελληνική γλώσσα

2017-12-06


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 226-234 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 55, No 3 (2004); 226-234 (EN)

Copyright (c) 2017 P. D. KATSOULOS, N. PANOUSIS, H. KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.