Καναρίνια: Εκτροφή, διατροφή και τα συχνότερα προβλήματα τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαναρίνια: Εκτροφή, διατροφή και τα συχνότερα προβλήματα τους (EL)
Canaries: Management, nutrition, common disorders (EN)

IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ), P.

Τα καναρίνια είναι από τα πλέον αγαπητά πτηνά του ανθρώπου και εκτρέφονται κυρίως για το κελάηδημα τους αλλά και για το ωραίο χρώμα του πτερώματός τους και γενικά για την ωραία τους εμφάνιση. Τα πτηνά ζουν μεμονωμένα σε κλουβιά ή ομαδικά σε εκτροφεία. Ο πληθυσμός τους, σε σύγκριση με άλλα είδη πτηνών (ψιττακοειδή κ.λπ) που εκτρέφονται στη χώρα μας, είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο αριθμός των καναρινιών που προσκομίζονται για εξέταση στα ιατρεία μικρών ζώων συνεχώς αυξάνει. Παρά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, όπως μικρό μέγεθος, ευαισθησία κατά τη σύλληψη, δυσκολία χορήγησης καθορισμένης δόσης φαρμάκου, ο κτηνίατρος μπορεί να εφαρμόσει στα πτηνά αυτά θεραπεία ή ακόμη και επεμβάσεις με πολύ καλά αποτελέσματα. Στην εργασία αυτή περιγράφονται στοιχεία εκτροφής, διατροφής καθώς και τα πιο συχνά περιστατικά στην πράξη και ο τρόπος αντιμετώπισης τους, όπως αναπνευστικά προβλήματα, η διακοπή του κελαηδήματος, προβλήματα του πτερώματος, των άκρων και αίτια συνεχούς παραμονής των πτηνών στο δάπεδο του κλουβιού. (EL)
Commercial production of canaries, which are among the most popular birds worldwide, is based mainly on the nice singing, good-looking feather coloration and total appearance of these birds. Population of canaries in Greece is bigger in comparison with other birds (psittacines, etc.). These birds live separately in cages or in groups in production units. The number of birds, which are being carried to private surgeries, is continuously increasing. Despite some difficulties, such as small size, great sensitivity, susceptibility to stress, and inconvenience in administrating drugs in accurate doses, a veterinarian may proceed to therapies or even operations in canaries with good results. Principals of canaries' management and nutrition, as well as the most commonly encountered cases are described in the present paper. Such cases include stop of singing, feather problems and severe lisdessness. Brief description of the problems mentioned above and the methods of control may offer to the practitioner the knowledge to approach such cases in his surgery. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Καναρίνια (EL)
εκτροφή (EL)
νοσήματα (EL)
nutrition (EN)
diseases (EN)
Canaries (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-19


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 78-83 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 1 (2003); 78-83 (EN)

Copyright (c) 2017 P. IORDANIDIS (Π. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.