Η ευλογιά του προβάτου στο Ν. Έβρου από το 1994 έως το 2000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ευλογιά του προβάτου στο Ν. Έβρου από το 1994 έως το 2000 (EL)
Sheeppox in Evros. A 7-year (1994 - 2000) retrospective study (EN)

DADOUSIS (Κ. ΔΑΔΟΥΣΗΣ), C.

Η ευλογιά του προβάτου είναι μία ασθένεια με μεγάλη μεταδοτικότητα και έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο του Νομού Έβρου. Από το έτος 1994 μέχρι το έτος 2000 έχουμε εμφάνιση της ασθένειας στο Νομό κάθε χρόνο με εξαίρεση το έτος 1999. Το έτος 1988 ήταν η τελευταία φορά που είχαμε εμφάνιση της νόσου και η αντιμετώπιση έγινε με θανάτωση των προσβεβλημένων κοπαδιών και εμβολιασμό των κοπαδιών που υπήρχαν στην επικίνδυνη ζώνη. Η αντιμετώπιση της ασθένειας από το 1994 και μετά γίνεται πλέον με τη θανάτωση των μολυσμένων και υπόπτων μόλυνσης εκτροφών. Το 1994 θανατώθηκαν (83) ζώα, το 1995 ( 677), το 1996 (21.020), το 1997 (8.838), το 1998 (1512) και το 2000 (507). Η μετάδοση της ευλογιάς γίνεται με «άλματα» και διαφέρει από τη μετάδοση του αφθώδους όπου υπάρχει μία «συνέχεια» των κρουσμάτων. Λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητας του ίου στο εξωτερικό περιβάλλον δεν επαρκεί ο χρόνος των 21 ημερών που με την ισχύουσα Νομοθεσία επιβάλλεται εγκλεισμός των ζώων στις εκτροφές. Παθογνωμονικό σύμπτωμα στη διάγνωση αποτελούν τα οζίδια στα άτριχα μέρη του σώματος, όπως επίσης εμφάνιση αλλοιώσεων στο εσωτερικό της ουράς. Θεωρούμε ότι ο ιός εισέρχεται από την Τουρκία, αφού οι πρωτογενείς εστίες εμφανίζονται πολύ κοντά στον ποταμό Έβρο στα ελληνοτουρκικά σύνορα και είναι γνωστό ότι η νόσος ενδημεί στην Τουρκία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιοχή που περιλαμβάνει τον κάμπο Ορεστιάδος και επεκτείνεται μέχρι το χωριό Πετράδες. Στη ζώνη αυτή έχουμε πρωτογενείς εστίες κάθε χρόνο που έχουμε κρούσματα ευλογιάς στο Νομό, με εξαίρεση το έτος 1994.Τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς τα έτη 1994-1995και 2000 εμφανίσθηκαν το φθινόπωρο (Οκτώβριος-Νοέμβριος) και για τα έτη 1996-1997-1998 τον Ιούλιο. Τα κρούσματα σταματούν το χειμώνα. Στην παρούσα ανακοίνωση κατατίθενται στατιστικά στοιχεία της ευλογιάς του προβάτου στο Νομό Έβρου από το 1994 μέχρι το 2000, συμπτωματολογία, επιζωοτιολογικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό και τρόποι αντιμετώπισης της ασθένειας που πηγάζουν από την εμπειρία όλων αυτών των ετών. (EL)
Sheeppox is a highly transmissible disease that caused the development of serious economical losses to the livestock of Evros County. From 1994 to 2000, following an absence of appearance in 1999, sheeppox has constantly occurred on a year basis. During the last sheepox epidemic in 1998, eradication measures have been implemented to control the disease. Stamping out of the animals from affected flocks and flock vaccination for the risk areas have been performed. Since 1994 and after, elimination procedures have been applied on affected and suspected flocks. In particular, (83), (677), (21.020), (8.838), (1512) and (507)animals were eliminated (stamping out) in 1994, 1995, 1996, 1997,1998 and 2000 respectively. The mode of transmission of pox disease must be differentiated from the Foot and Mouth disease and its expected incidence during an outbreak period. The compulsory by legislation 21-day isolation of pox-infected flocks shall be considered insufficient due to the virus resistance. Pox nodules, primarily seen on the parts of the body not covered by wool and skin lesions on the tail, are the most typical clinical signs. There is evidence to believe that pox virus was introduced into Greece from Turkey, because the disease is endemic in Turkey and our primary incursions have been detected close to Evros River, the borderline between the two countries. Area of epidemiological importance, where new outbreaks have yearly occurred (no reports in 1994), is Orestiada landscape, including Petrades village. The first confirmed cases of sheeppox, which were reported in fall 1994-95, 2000 (October- November) and summer 1996-98 (July). No cases were reported in winter. In this study, the sheep pox statistics, epizootiology, symptomatology, control measures and photo-images of the disease were reviewed based on cumulative experience. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πρόβατο (EL)
Εβρος (EL)
Ευλογιά (EL)
Evros (EN)
Pox (EN)
sheep (EN)

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EL)
Hellenic Veterinary Medical Society (EN)

Αγγλική γλώσσα

2018-01-25


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 172-180 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 54, No 2 (2003); 172-180 (EN)

Copyright (c) 2017 C. DADOUSIS (Κ. ΔΑΔΟΥΣΗΣ) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.