Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της σελαμεκτίνης (STRONGHOLD) κατά των ψύλλων στο σκύλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑποτελεσματικότητα και ασφάλεια της σελαμεκτίνης (STRONGHOLD) κατά των ψύλλων στο σκύλο (EL)
Efficacy and safety of selamectin of flea infestation in dags (EN)

HIMONAS (Χ. ΧΕΙΜΩΝΑΣ), C.
SOTIRAKI (Σ. ΣΩΤΗΡΑΚΗ), S.
DEBOUCK, P.
BITSAS (Γ. ΜΠΙΤΖΑΣ), G.

Σκοπός χου πειραματισμού αυτού ήταν η επιβεβαίωσητης αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της σελαμεκτίνης εναντίον των φυσικών μολύνσεων του σκύλου από ψύλλουςτου γένους Ctenocephalides. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά είκοσισκύλοι φυσικώς μολυσμένοι από ψύλλους. Η χορήγηση του φαρμάκουέγινε στη δόση των 6 mg/kg τοπικά μία φορά το μήνα καιγια 3 συνεχόμενους μήνες. Ο πειραματισμός διήρκεσε 90 ημέρεςκαι όλα τα ζώα ολοκλήρωσαν τη μελέτη χωρίς κανένα πρόβλημα.Μετά από την πρώτη χορήγηση του φαρμάκου βρέθηκε ένας μόνοζωντανός ενήλικος ψύλλος σε ένα ζώο την ημέρα 30 (Η 30) πουμείωσε κατά 99,7% (ρ < 0,00001) το γεωμετρικό μέσο όρο σε σύγκρισημε την αρχή της μελέτης. Την ημέρα 30 βρέθηκαν νεκροίψύλλοι σε 3 ζώα (1 ή 2 ανά ζώο). Τις ημέρες 60 και 90 δεν βρέθηκανψύλλοι (νεκροί ή ζωντανοί) στα ζώα. Την ημέρα έναρξης τηςμελέτης (Η 0) το 70% των ζώων παρουσίαζαν ποικίλου βαθμούκλινικά συμπτώματα παρασίτωσης από ψύλλους. Τα συμπτώματααυτά μειώθηκαν σταδιακά και στο τέλος του πειραματισμού (Η 90)αλλοιώσεις βρέθηκαν μόνο σε ένα ζώο, εντοπισμένες σε ένα σημείοτου σώματος του. Σε όλα τα υπόλοιπα ζώα τα συμπτώματα απουσίαζανπλήρως. Δεν παρατηρήθηκε καμία παρενέργεια μετά τη θεραπείατων ζώων. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι 3 συνεχόμενεςμηνιαίες δόσεις της σελαμεκτίνης είναι πολύ αποτελεσματικέςκαι ασφαλείς για την εξολόθρευση και τον έλεγχο των ψύλλωνστο σκύλο. (EL)
The study was conducted at three dog shekers in Thessaloniki Greece, το confirm die efficacy and safety of selamectin aτ a minimum dosage of 6 mg/kg adminisτered topically as a monthly dose repeaτed three times in die treatment of natural i n f l a t i o n s of Ctenocephalides spp. Twenty (20) dogs, with confirmed naturally acquired flea inflations, were enrolled in die sttidy as primary patiems. All animals completed the study on day 90. Twenty-two in cornai dogs were also treated but not evaluated for efficacy (secondary patiems). There was no untreated group. Only one live adult flea was recovered on only one animal on study day 30, a reduction of die geomettical mean of 99.7 % (p < 0.0001) compared to the sτarτ of die study. Dead fleas were found on 3 animals aτ day 30 (1 or 2 per animal). No live or dead fleas were found on day 60 or on day 90. Ατ sttidy beginning on Day 0, seventy percem of sttidy animals had various clinical signs of flea inflation. These signs gradually decreased and by die end of die sttidy on day 90, only one animal remained widi a score of 1, indicating a low imensity in a single area of die body. All odier animals were free of clinical signs. No abnormal clinical signs or suspend adverse drug reactions were observed after treatment of die 20 primary or die 22 secondary patiems. The daτa collected confirm that under field conditions diree consecutive mondily doses of selamectin are highly effective and safe in die treatment and comrol of fleas in dogs. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ctenocephalides (EL)
Σελαμεκτίνη (EL)
σκύλος (EL)
Ctenocephalides (EN)
Selamectin (EN)
dog (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 78-85 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 1 (2002); 78-85 (EN)

Copyright (c) 2018 S SOTIRAKI, C HIMONAS, P DEBOUCK, G BITSAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.