Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕρυθρός οφθαλμός (EL)
Red eye (EN)

DESSIRIS (Α. ΔΕΣΙΡΗΣ), A.
KOMNENOU (Α. ΚΟΜΝΗΝΟΥ), A.

Στην εργασία αυχή παρουσιάζεται χο "σύνδρομο του ερυθρού οφθαλμού", όπου και περιγράφονται χα διαγνωστικά κριτήρια για τον επιτυχή προσδιορισμό της αιτίας πρόκλησης του (ιστορικό, οφθαλμολογική εξέταση, τύπος και έκταση της ερυθρότητας). Αναλύονται επίσης με λεπτομέρεια οι βασικότερες παθήσεις που υπεισέρχονται στην αιτιοπαθογένεια του συνδρόμου αυτού (επιπεφυκίτιδα, ξηρή κερατοεπιπεφυκίτιδα, γλαύκωμα και ιριδοκυκλίτιδα) καθώς επίσης και τα προτεινόμενα κατάλληλα σχήματα θεραπευτικής αντιμετώπισης. (EL)
In this article "red eye" syndrome is presented. It is described how to distinguish among the various ocular and periocular anatomic structures that could be causing redness of the eye (history, ophthalmic examination, type of redness). The most common causes of red eye (conjunctivits, KCS, glaucoma, uveitis) are discussed in details and the appropriate therapeutic treatments are proposed as well. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

red eye (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 172-179 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 53, No 2 (2002); 172-179 (EN)

Copyright (c) 2018 A GOVARIS, DK PAPAGEORGIOU, K PAPATHEODOROU (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.