Τοξιναιμία της εγκυμοσύνης των προβατίνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤοξιναιμία της εγκυμοσύνης των προβατίνων (EL)
Pregnancy toxaemia of ewes. A literature review (EN)

KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ), C.
BROZOS (Χ. ΜΠΡΟΖΟΣ), C.
PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ), N.
FTHENAKIS (Γ. Χ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ), G. C.

Η τοξιναιμία της εγκυμοσύνης είναι μεταβολικό νόσημα, το οποίο παρατηρείται σε προβατίνες στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης τους. Στο παρόν άρθρο ανασκοπείται η βιβλιογραφία, η σχετική με την αιτιολογία και την παθογένεια της ασθένειας, περιγράφονται τα κλινικά, εργαστηριακά και παθολογοανατομικά ευρήματα της νόσου, παρουσιάζεται η διάγνωση της και συζητείται η αντιμετώπιση της. (EL)
Pregnancy toxaemia is a metabolic disorder of ewes, occurring at the final stage of pregnancy. In this review article, the literature on the aetiology and the pathogenesis of the disease is reviewed, the clinical, laboratory and postmortem findings are described, the diagnosis is presented and the control of the disease is discussed. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

τοξιναιμία της εγκυμοσύνης (EL)
αναπαραγωγή (EL)
πρόβατα (EL)
εγκυμοσύνη (EL)
pregnancy toxaemia (EN)
gestation (EN)
sheep (EN)
reproduction (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 89-96 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 2 (2001); 89-96 (EN)

Copyright (c) 2018 N PANOUSIS, C BROZOS, GC FTHENAKIS, C KARATZIAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.