Τα κυριότερα παθολογικά προβλήματα των στρουθοκαμήλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα κυριότερα παθολογικά προβλήματα των στρουθοκαμήλων (EL)
The main medical problems of ostriches (EN)

KRITAS (Σ.Κ. ΚΡΗΤΑΣ), S. K.

Η εκτροφή των στρουθοκαμήλων στη χώρα μας, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποτελεί νέα και προσοδοφόρα -όπως φαίνεται- μορφή κτηνοτροφικής απασχόλησης.Στην ανασκόπηση αυτή επιχειρείται η ενημέρωση των Ελλήνων κτηνιάτρων για αρκετά νοσήματα που αναμένεται να συναντήσουν κατά την άσκηση πρακτικής στις εκτροφές αυτές. Επίσης γίνεται αναφορά και σε ορισμένα νοσήματα, που ενώ θεωρούνται εξωτικά είναι επικίνδυνονα εισαχθούν με γεννήτορες στη χώρα μας. Παρατίθενται λίγα γενικά στοιχεία και στη συνέχεια αναλύονται διάφορα μη τραυματικής αιτιολογίας νοσήματα που παρατηρούνται στα πτηνά αυτά. Ανασκοπούνται παθολογικές καταστάσεις διαφόρων οργανικών συστημάτων (πεπτικού, αναπνευστικού,νευρικού, μυοσκελετικοΰ, αναπαραγωγικού κ.λπ.), που οφείλονται σε ποικίλα αίτια (βακτηριακά, ιογενή, μυκητικά, παρασιτικά, τοξικά, σφάλματα διαχείρισης). (EL)
Ostrich raising became recently a novel and seemingly profitable type of farming in Greece, and many other European countries. This review presents several medical conditions that may be observed during veterinary practice in these farms, or that may be imported in Greece by newly bought reproductive stock. An attempt was made to present ostrich diseases according to the principally affected organic system (digestive, respiratory, nervous, myoskeletal, reproductive etc.). (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

υγεία (EL)
Στρουθοκάμηλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 169-175 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 169-175 (EN)

Copyright (c) 2018 SK KRITAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.