Εκτίμηση μερικών παραμέτρων υγείας σε νανόμορφες αίγες Δυτικής Αφρικής και πρόβατα του Καμερούν ενός Ζωολογικού κήπου στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕκτίμηση μερικών παραμέτρων υγείας σε νανόμορφες αίγες Δυτικής Αφρικής και πρόβατα του Καμερούν ενός Ζωολογικού κήπου στην Ελλάδα (EL)
Assessment of some health parameters in West African Pygmy Goats and Cameroon Dwarf Sheep of a Zoo in Greece (EN)

PETRIDOU (Ε.Ι. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), E. J.
KRITSEPI-KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), M.
POSANTZIS (Δ. ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ), D.
DOVAS (ΔΟΒΑΣ Χ.Ι.), C. I.
PAPADOPOULOS (Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E.
GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), N. D.
TAHAS (Σ.Α. ΤΑΧΑΣ), S. A.

Δέκα αίγες φυλής Μικρόσωμης Αφρικάνικης (pygmy goats) και πέντε πρόβατα φυλής Καμερούν από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο που βρίσκεται στα Σπάτα Αττικής εξετάσθηκαν για κάποιες παραμέτρους υγείας. Συγκεκριμένα, έγινε πλήρης κλινική εξέταση, γενική εξέταση αίματος, βιοχημικές εξετάσεις στον ορό του αίματος, ελέγχθηκε η ύπαρξη ή μη lenti-ιών των μικρών μηρυκαστικών με ορολογικές εξετάσεις και P CR στο ολικό αίμα, έγιναν εξετάσεις στο γάλα για την ύπαρξη παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν κλινική ή υποκλινική μαστίτιδα, καθώς και παρασιτολογική εξέταση κοπράνων.Τα ευρήματα συγκρίθηκαν με τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας της σχετικής με τις 2 αυτές εξωτικές φυλές μικρών μηρυκαστικών. Τα ευρήματα των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων συγκρίθηκαν με εκείνα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις νανόμορφες αίγες, κάτι που δεν έγινε για τα πρόβατα της φυλής Καμερούν, καθώς η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη αναφορά στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τα αιματολογικά και βιοχημικά ευρήματα σε πρόβατα αυτής της φυλής. Όλα τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη ήταν κλινικά υγιή και βρέθηκαν απαλλαγμένα από παθογόνους παράγοντες που είναι πολύ διαδεδομένοι στα μικρά μηρυκαστικά στην Ελλάδα. (EL)
Ten A frican pygmy goats and five Cameroon sheep from the Attica Zoological Park in Greece were examined for some health parameters including a thorough clinical examination, haematology, serum biochemistry, serological and P CR examination for small ruminant lentivirus, milk bacteriology for common pathogens of clinical or subclinical mastitis and faecal parasitology. These were compared with the existing literature for these two exotic breeds of small ruminants. Haematologic and biochemistry values are compared to existing literature for the pygmy goats whereas this is the first report of such values in Cameroon sheep. A ll animals proved clinically healthy and were free of common pathogens found in small ruminants in Greece as well as for intestinal and respiratory parasites (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πρόβατα Καμερούν (EL)
Νανόμορφες αίγες Δυτικής Αφρικής (EL)
Ελλάδα (EL)
βιοχημικές ορού (EL)
γενική αίματος (EL)
serum biochemistry (EN)
Greece (EN)
West African pygmy goats (EN)
haematology (EN)
Cameroon sheep (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 147-158 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 147-158 (EN)

Copyright (c) 2017 S. A. TAHAS (Σ.Α. ΤΑΧΑΣ), N. D. GIADINIS (Ν.Δ. ΓΙΑΔΙΝΗΣ), M. KRITSEPI-KONSTANTINOU (Μ. ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), E. PAPADOPOULOS (Η.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ), E. J. PETRIDOU (Ε.Ι. ΠΕΤΡΙΔΟΥ), D. POSANTZIS (Δ. ΠΟΣΑΝΤΖΗΣ), C. I. DOVAS (ΔΟΒΑΣ Χ.Ι.) (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.