Δύο νέα είδη ρινικών ακάρεων του γένους Ptilonyssus (Rhinonyssidae) από σπουργίτια της επαρχίας του Λένινγκραντ της Ρωσίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔύο νέα είδη ρινικών ακάρεων του γένους Ptilonyssus (Rhinonyssidae) από σπουργίτια της επαρχίας του Λένινγκραντ της Ρωσίας (EL)
Two new species of nasal mites of the genus Ptilonyssus (Rhinonyssidae) from sparrows from the Leningrad province, Russia (EN)

MIRONOV, S.
DIMOV, I.

Δύο νέα ρινικά ακάρεα του γένους Ptilonyssus Berlese και Trouessart 1889, περιγράφονται από σπουργίτια του γένους Passer (Στρουθιόμορφα: Ploceidae) που βρέθηκαν στην επαρχία Λένινγκραντ της Ρωσίας: Ptilonyssus degtiarevae, n. sp. από το Passer domesticus (L.) και Ptilonyssus lovottiae n. sp. από το Passer montanus (L.). Το Ptilonyssus degtiarevae, n. sp. ανήκει στo νεοϊδρυθέν συγκρότημα ειδών orthonychus, και το Ptilonyssus lovottiae n. sp. αναφέρεται στο συγκρότημα ειδών hirsti. Τα συμπεριλαμβανόμενα είδη του συγκροτήματος hirsti, που αρχικά ορίσθηκαν από τους Fain και Bafort 1963, διευρύνονται σε σύγκριση με την αντίληψη των προηγούμενων ερευνητών. (EL)
Two new nasal mites of the genus Ptilonyssus Berlese and Trouessart, 1889 are described from sparrows of the genus Passer (Passeriformes: Ploceidae) found in the Leningrad province, Russia: Ptilonyssus degtiarevae, n. sp. from Passer domesticus (L.) and Ptilonyssus lovottiae n. sp. from Passer montanus (L.). Ptilonyssus degtiarevae, n. sp. belongs to the newly established orthonychus species complex, and Ptilonyssus lovottiae n. sp. is referred to the hirsti species complex. The species content of the hirsti complex0, originally defined by Fain and Bafort 1963 is enlarged comparing to the concept of previous researchers. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ρινικά ακάρεα Rhinonyssid (EL)
σπουργίτια (Passeriformes) (EL)
Ptilonyssus degtiarevae, Ptilonyssus lovottiae (EL)
Rhinonyssid nasal mites (EN)
sparrows (Passeriformes) (EN)
Ptilonyssus degtiarevae (EN)
Ptilonyssus lovottiae (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2017-12-15


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 167-176 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 63, No 2 (2012); 167-176 (EN)

Copyright (c) 2017 I. DIMOV, S. MIRONOV (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.