Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πιροπλάσμωση στο σκύλο (EL)
Canine babesiosis (EN)

MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ), M. E.
KOUTINAS (Α. Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
BILLINIS (Χ. ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ), C.
KOUTINAS (X. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), C.

Η πιροπλάσμωση στο σκύλο προκαλείται από τις Babesia canis και Β. gibsoni που μεταδίδονται με διάφοραείδη σκληρών κροτώνων και τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος. Στην υπεροξεία μορφή παρατηρούνται υποθερμία, καταπληξία, μεταβολική οξέωση και διάσπαρτη ενδαγγειακή πήξη, με συνήθη κατάληξη το γρήγορο θάνατο του ζώου. Στην οξεία μορφή, τα συχνότερα ευρήματα είναι η αιμολυτική αναιμία, ο ίκτερος, η μεγαλοσπληνία και η περιφερική λεμφαδενοπάθεια. Ο διαλείπων πυρετός, η ανορεξία και η λεμφαδενοπάθεια χαρακτηρίζουν τη χρόνια μορφή, ενώ οι πολυάριθμες άτυπες κλινικές εκδηλώσεις της πιροπλάσμωσης (π.χ. ασκίτης, διάρροια, επιληπτικές κρίσεις, υποδόρια οιδήματα, μυίτιδα των μασητήρων μυών) συχνά προκαλούν διαγνωστική σύγχυση. Η διάγνωση βασίζεται στην άμεση μικροσκοπική παρατήρηση του παρασίτου σε επιχρίσματα αίματος από τη στιβάδα των λευκών αιμοσφαιρίων – αιμοπεταλίων της στήλης του αιματοκρίτη. Με την ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων (έμμεσος ανοσοφθορισμός) μπορεί να ελεγχθεί ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός ζώων για την εντόπιση των ασυμπτωματικών φορέων. Ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί με την ιμιδοκάρβη, την πενταμιδίνη, τη διμιναζένη και τελευταία με την κλινδαμυκίνη και τη μέτρονιδαζόλη. Η υποστηρικτική θεραπεία έχει πρωταρχική σημασία στα βαριά περιστατικά. Για την πρόληψη, εκτός από τους συχνούς αποπαρασιτισμοΰς για τους κρότωνες, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η περιοδική χρησιμοποίηση της ιμιδοκάρβης και της δοξυκυκλίνης. Η αποτελεσματικότητα του μοναδικού νεκρού εμβολίου εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη. (EL)
The causative agents of canine babesiosis are Babesia canis and B. gibsoni which are transmitted by various hard tick species and blood transfusions. In the hyperacute form of the disease hypothermia, shock, severe metabolic acidosis and disseminated intravascular coagulation usually precede the death of the dog occuring in less than 24 hours. Severe anemia, icterus, splenomegaly and peripheral lymphadenopathy characterize the acute form of the disease. Intermittent fever and progressive loss of body weight may be noticed in the chronic form of babesiosis, while its many atypical clinical manifestations (e.g. ascites, gastrointestinal signs, CNS disease, subcutaneous edema, masticatory myositis) often cause diagnostic confusion. The organism detection on RBC in thin blood smears made from the buffy coat is a must for definitive diagnosis. The IFA test is a good choice for screening large numbers of dogs for detecting the asymptomatic carriers. Complete parasitological cure can be obtained with imidocarb dipropionate, pentamidine isethionate or diminazene aceturate, while metronidazole and clindamycin have been recently suggested as good alternatives. Supportive care is considered crucial for the survival of the severely affected animals. While effective tick control is the mainstay of prevention, doxycycline and imidocarb may also play a significant role to that goal. The effectiveness of a killed vaccine is still a matter of controversy. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πιροπλάσμωση (EL)
σκύλος (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 225-231 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 3 (2001); 225-231 (EN)

Copyright (c) 2018 ME MYLONAKIS, C BILLINIS, C KOUTINAS, AF KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.