Σύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια των δερματικών αλλοιώσεων στη λεϊσμανίωση του σκύλου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣύγχρονες απόψεις πάνω στην ανοσοπαθογένεια των δερματικών αλλοιώσεων στη λεϊσμανίωση του σκύλου (EL)
Contemporary aspects on the immunopathogenesis of skin lesions in canine leishmaniosis (Leishmania infantum) (EN)

KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), A. F.
PAPADOGIANNAKIS (E. Ι. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ), E. I.
KOUTINAS (X.Κ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ), C.

Η ανοσολογική αντίδραση του σκύλου στη Leishmania infantum καθορίζει όχι μόνο την ποικιλομορφία των δερματικών αλλοιώσεων αλλά και την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα του σκύλου στην προκαλούμενη νόσο. Η διήθηση του χορίου από ενεργοποιημένα Thl CD4+ λεμφοκύτταρα,που προϋποθέτει την έκφραση των συνδιεγερτικών μορίων Β7 από τα μολυσμένα μακροφάγα (IL-12 καιIFN-γ), καταλήγει στην ενεργοποίηση των μακροφάγων και την εξόντωση του παρασίτου. Το αντίθετο συμβαίνει όταν αυτό διηθείται από Th2 CD4+ λεμφοκύτταρα. Η έκφραση του παράγοντα FasL από τα Thl CD4+ κύτταρα φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία των τελευταίων.Στην αποφολιδωτική δερματίτιδα της λεϊσμανίωσης του σκύλου, η ανοσολογική απάντηση είναι αποτελεσματική, στα δερματικά οζίδια ανεπαρκής, ενώ στην ελκώδη δερματίτιδα έχει μικτό χαρακτήρα. Στην πρώτη κυριαρχούν τα Τ λεμφοκύτταρα, ενώ συχνό εύρημα αποτελεί η κοκκιωματώδης σμηγματαδενίτιδα. Η αναλογία μεταξύ των CD4+ και των CD8+ κυττάρων είναι περίπου η ίδια,ενώ τα μισά περίπου είναι κύτταρα μνήμης. Στη λεϊσμανίωση του σκύλου, η χρήση του μορίου avn-CD28 και/ήτων κυτταροκινών IL-12 και IFN-γ, φαίνεται στο μέλλον ότι θα βοηθήσουν τόσο στην παρασιτολογική ίαση, όσο και στον αποτελεσματικό εμβολιασμό στη λεϊσμανίωση του σκύλου. (EL)
Dog's immunologic reaction to Leishmania infantum inoculation may determine not only the diversity of the observed skin lesions but also the susceptibility or resistance of the dog to develop the disease.The expression of costimulatory molecules, such as B7, by infected macrophages along with the action of cytokines IL-12 and IFN-γ, results in Thl CD4+ cell activation and their infiltration of the dermis. The latter, in turn, activate macrophages to kill the parasite. Failure of the infected macrophages to express these molecules, results in dermis infiltration with Th2 CD4+ cells and macrophage in activation which facilitates the spreading of parasites and thus the perpetuation of the infection. The normal function of Thl CD4+ cells depends, at least partially, on FasL expression. In the exfoliative dermatitis of canine leishmaniosis the immune response is more efficient than in dermal nodules while in the ulcerative dermatitis a mixed type of immune response occurs. In the exfoliative dermatitis, Τ cells predominate in the inflammatory infiltrate while granulomatous sebaceous adenitis is a common histopathological finding. CD4+:CD8+ ratio is approximately 1 and in both immunocytes half of them are memory cells. Extrapolating from immunopathology, the use of canine CD28 molecule along with that of IL-12 and IFN-γ, may be quite useful in both the antileishmanial treatment and the preparation of an effective vaccine. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Leishmania infantum (EL)
Σκύλος (EL)
Λεϊσμανίωση (EL)
Ανοσοπαθογένεια (EL)
Δερματικές αλλοιώσεις (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 249-256 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 249-256 (EN)

Copyright (c) 2018 EI PAPADOGIANNAKIS, AF KOUTINAS, C KOUTINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.