Καλλιέργεια και σπορογονία του Paenibacillus larvae larvae σε μη ειδικά θρεπτικά υποστρώματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚαλλιέργεια και σπορογονία του Paenibacillus larvae larvae σε μη ειδικά θρεπτικά υποστρώματα (EL)
Culture and sporulation of Paenibacillus larvae larvae (White) in not specific culture media (EN)

ILIADIS (Ν. ΗΛΙΑΔΗΣ), N.
FYLAKTOU (Α. ΦΥΛΑΚΤΟΥ), A.
LIAKOS (Β. ΛΙΑΚΟΣ), B.

Ερευνήθηκε η δυνατότητα καλλιέργειας και η ικανότητα σπορογονίας του Paenibacillus larvae farvae σε απλάκαι σύνθετα υποστρώματα σε αερόβιο και αναερόβιο περιβάλλον καθώς και σε ατμόσφαιρα C02 5-10%. Διαπιστώθηκε ότι το P. I. larvae μπορεί να καλλιεργηθεί και σε κοινά υποστρώματασε αερόβιες ή αναερόβιες συνθήκες. Η ανάπτυξη του όμως καθυστερεί σημαντικά και οι αποικίες του γίνονται ευκρινείς μετά από επώαση 48-72 ωρών. Αναπτύσσεται ταχύτερα, σπορογονεί περισσότερο και διακρίνεται ευκολότερα στα ειδικά υποστρώματα σε ατμόσφαιρα C 025-10%. Από τα υποστρώματα που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε ότι τα καταλληλότερα ήταν το Brucella agar, και το αιματούχο άγαρ. To Brucella agar, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην καλλιέργεια του P. I. larvae, υπερτερεί του αιματούχου τόσο στην ανάπτυξη του βακίλου όσο και στη σπορογονία. (EL)
In this experimental study the culture possibility and the sporulation ability of Paenibacillus larvae larvae (White), in simple and compound not specific culture media, in aerobic and anaerobic conditions and in an atmosphere of 5-10% C02 in air, were investigated. The results indicated that P.l.larvae could be cultured in normal culture media, in aerobic or anaerobic conditions. However its growth is significantly delayed and only after 48-72 h incubation, its demonstration becomes evident. In specific culture media like blood agar and Brucella agar and atmosphere of 5-10% C02 in air, it can be developed faster, sporulated more and demonstrated easier. Development and sporulation of P.l.larvae was better in Brucella agar than in blood agar. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Paenibaccilus larvae larvae (EL)
θρεπτικά υποστρώματα (EL)
Καλλιέργεια (EL)
σπορογονία (EL)
απομόνωση. (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 303-307 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 303-307 (EN)

Copyright (c) 2018 A FYLAKTOU, B LIAKOS, N ILIADIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.