Υπερηχογραφική εξέταση για τη διάγνωση της εγκυμοσύνης στη φοράδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΥπερηχογραφική εξέταση για τη διάγνωση της εγκυμοσύνης στη φοράδα (EL)
Ultrasonographic diagnosis of pregnancy in the mare (EN)

YPSILANTIS (Π. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ), P.

Με την υπερηχογραφική εξέταση της μήτρας καθίσταται δυνατή η πρώιμη διάγνωση της εγκυμοσύνης στη φοράδα από την 9η ημέρα της εγκυμοσύνης (ημέρα 0 : ημέρα ωοθυλακιορρηξίας). Μετά από σύντομη περιγραφή της τεχνικής της εξέτασης και αναφορά σε ορισμένα στοιχεία ανατομίας και εμβρυολογίας του αλόγου, περιγράφονται τα υπερηχογραφικά ευρήματα σε διαφορετικά στάδια της εγκυμοσύνης, καθώς και εκείνα της δίδυμης κύησης. Γίνεται διαφορική διάγνωση των ευρημάτων της εγκυμοσύνης και, τέλος, εκτιμάται η μέθοδος με βάση τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. (EL)
The ultrasonographic examination of the uterus makes early pregnancy diagnosis in the mare possible by day 9 (day 0: day of ovulation). After a brief description of the examination procedure and a report on some anatomical and embryological features of the horse, the ultrasonographic findings at different stages of pregnancy, as well as those of twin pregnancy are described. Pregnancy findings are differentiated from pathological ones. Finally, the method is evaluated based on its advantages and disadvantages. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φοράδα (EL)
υπερηχογραφία (EL)
Εγκυμοσύνη (EL)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 308-316 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 308-316 (EN)

Copyright (c) 2018 P YPSILANTIS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.