Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές ένηβες σύες με PMSG

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε άνηβες και νεαρές ένηβες σύες με PMSG (EL)
Superovulation of prepubertal and young pubertal gilts with PMSG (EN)

VAINAS (Ε. ΒΑΪΝΑΣ), E.
ANASTASIADIS (Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ), A.
AMIRIDIS (Γ. Σ. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ), G. C.
LYMBEROPOULOS (Α.Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ), A. G.
KORONAKI (Α. ΚΟΡΩΝΑΚΗ), A.

Διερευνήθηκε η δυνατότητα τυποποίησης ενός σχήματος πρόκλησης πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας (ΠΩ), συγχρονισμού του οίστρου και συλλογής εμβρύων, σε συνθήκες εκτροφής βιομηχανικής μορφής, από άνηβες και νεαρές ένηβες σύες. Χρησιμοποιήθηκαν 16 νεαρές ένηβες (ηλικίας >6 μηνών και σωματικού βάρους 100-110 kg, ομάδα Α) και 11 άνηβες (ηλικίας <5 μηνών και σωματικού βάρους 75-80 kg, ομάδα Β) σΰες, παράγωγα των διασταυρώσεων των φυλών LargeWhiteκαι Landrace. Για το συγχρονισμό του οίστρου και την πρόκληση Π.Ω. χορηγήθηκαν σε όλα τα ζώα ενδομυϊκά 1500IU PMSG 12 ώρες μετά τη μεταφορά τους στο θάλαμο οχειών (ώρα 0) και 750 IU hCG (ώρα 72). Στα ζώα που εκδήλωσαν οίστρο (81,3% και 72,7% για την ομάδα Α και Β αντίστοιχα) έγιναν δυο ΤΣ με νωπό σπέρμα κάπρου φυλής Large White (ώρα 96 και 108 αντίστοιχα) που περιείχε 3χ109 προοδευτικά κινούμενα σπερματοζωάρια. Η συλλογή των εμβρύων έγινε 48-52 ώρες μετά την τελευταία Τ.Σ. Η ανταπόκριση των ωοθηκών στην αγωγή πρόκλησης Π.Ω., ο αριθμός των ωαρίων-εμβρΰων που συλλέχθηκαν και ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων ήταν στην ομάδα Α 31,5 ± 16,9,25,2 ± 15,8 και 17,5 ± 9,9 και στην ομάδα Β 44,6±22,4,38,5±23,2 και 21,6±9,5. Σημαντική διαφορά (Ρ < 0,05) παρατηρήθηκε μόνο στο ποσοστό των γονιμοποιημένων ωαρίων, το οποίο ήταν μεγαλύτερο στην ομάδα Α (75,7%) από ό,τι στην ομάδα Β (60,6%). Παρατηρήθηκε επίσης σημαντική (Ρ< 0,0005) αρνητική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των ωχρών σωματίων και του ποσοστού γονιμοποίησης. Συμπεραίνεται ότι με το σχήμα πρόκλησης Π.Ω. που εφαρμόστηκε είναι δυνατή η παραγωγή ικανοποιητικού αριθμού κατάλληλων για περαιτέρω χειρισμούς εμβρύων, τόσο από άνηβες όσο και από νεαρές ένηβες σύες, σε συνθήκες εκτροφής βιομηχανικού τύπου. (EL)
The feasibility of application of a standardized protocol for estrous synchronization, superovulation and embryo transfer in young pubertal and pre-pubertal gilts under farm conditions was investigated. Two groups of Large white X Landrace crossbreed gilts were used. Group A (n = 16) consisted of pubertal (>6months old ) animals weighing 100-110 kg while group Β (n=ll) consisted of prepubertal gilts weighing 75-80 kg. Superovulation and estrous synchronization was conducted by intramuscular administration of 1500 IU of PMSG and 750 IU of hCG given 12 and 72 hours after the transfer of the gilts to the service area (hour 0), respectively. At hours 96 and 108 the animals that exhibited estrous behavior (81,3 and 72.7% for groups A and Β respectively) were inseminated with fresh semen from a Large White boar containing 3xl09 progressively moving spermatozoa. Embryo collection took place 48 – 52 hours after the second insemination. No differences were detected in ovarian response, in the number of collected oocytes and in the number of fertilized ova between the two groups 31,5 ±16,9, 25,2±15,8, 17,5±9,9 and 44,6±22,4, 38,5 ±23,2, 21,6 ±9,5 for groups A and Β respectively. The proportion of fertilized ova was significantly higher in group A when compared to the one from group Β (75.7 vs 60.6% for group A and Β respectively, Ρ < 0.05). A negative correlation was also observed between the number of corpora lutea and fertilization rate (P< 0.0005). It is concluded that the present superovulation scheme can be used safely for sufficient embryo production from both prepubertal and pubertal gilts under farm conditions. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μεταφορά εμβρύων (EL)
σύες (EL)
πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας (EL)
gilts (EN)
embryo transfer (EN)
sows (EN)
superovulation (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-31


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 325-329 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 52, No 4 (2001); 325-329 (EN)

Copyright (c) 2018 A ANASTASIADIS, GS AMIRIDIS, AG LYMBEROPOULOS, A KORONAKI, E VAINAS (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.