Αξιολόγηση του οξειδωτικού στρες στους αμνούς με Pestivirus λοίμωξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑξιολόγηση του οξειδωτικού στρες στους αμνούς με Pestivirus λοίμωξη (EL)
The evaluation of oxidative stress in lambs with Pestivirus infection (EN)

GENCAY GOKSU, Α.
APAYDIN, Ν.
ASLAN, Ο.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ (EL)
This study was carried out to measure the plasma malondialdehyde (MDA) level, and erythrocyte glutathione peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) activities in lambs with Pestivirus. Sixty lambs aged between 2.5-3 months old were included in the study. Blood and faeces samples were examined by reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) test, using pan-Pestivirus primers. Clinical and virological examinations revealed that the numbers of non-infected and Pestivirus -infected animals were 20 (Group 1) and 40 (Group 2), respectively. Plasma MDA levels were found significantly higher in lambs with Pestivirus than that of controls (p<0.05) whilst the erythrocyte GSH-Px, CAT and SOD activities were significantly lower in lambs with Pestivirus (p<0.05) than in the controls. The determination of increased plasma MDA levels and decreased erythrocyte GSH-Px, CAT and SOD activities in the infected lambs confirms that oxidative stress is observed in Pestivirus. The presence of oxidative stress in Pestivirus indicates that the equilibrium between oxidants and antioxidants is shifted towards oxidants in lambs with Pestivirus. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Pestivirus (EL)
Αμνός (EL)
οξειδωτικό στρες (EL)
Pestivirus (EN)
Lamb (EN)
oxidative stress (EN)


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Αγγλική γλώσσα

2018-01-29


Hellenic Veterinary Medical Society / Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (EN)

1792-2720
2585-3724
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 299-306 (EL)
Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society; Vol 68, No 3 (2017); 299-306 (EN)

Copyright (c) 2018 Ο ASLAN, Α GENCAY GOKSU, Ν APAYDIN (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.